Hoppa till innehåll

Är konstgjorda fotbollsplaner säkra?

Allvädersplaner har under många år använts inom flera olika sporter, som fotboll, rugby, lacrosse, gaelisk fotboll och hurling. Spelytorna består ofta av gummigranulat som gör dem vädertåliga och dämpar stötar och förbättrar vidhäftning. Men är gummigranulat säkra?

Granulat tillverkas ofta av gamla gummidäck som bryts ner till små korn. Vi vet att däck innehåller vissa farliga kemikalier och att granulaten eventuellt kan utsöndra potentiellt flyktiga ämnen som sedan kan komma att inandas. Betyder detta att granulaten gör planerna farliga att spela på?  

En mycket låg skadlighetsgrad

Echa har studerat frågan och funnit att hälsoriskerna med att utöva sporter på konstgjorda ytor är mycket små, eftersom de uppmätta koncentrationerna av farliga kemikalier (bland annat polycykliska aromatiska kolväten, metaller och mjukningsmedel) i granulaten generellt sett är mycket låga. Dock har Echa poängterat att det finns en viss risk för att en del av kemikalierna som utsöndras av granulat i inomhusplaner kan irritera spelarnas hud och ögon.  

Spela säkert

Spela säkert. Trots att Echas rapport visar att riskerna är mycket små finns det alltid sätt att minska dem ytterligare: 

  • Tvätta händerna efter att du har idrottat och innan du äter.
  • Rengör eventuella skärsår eller skrubbsår.
  • Ta av dig gymnastikskor och annan utrustning innan du går hem. 
  • Se givetvis till att inte svälja några granulater!

 

Echa-rapporten följs för närvarande upp för att bedöma om det är nödvändigt att begränsa vissa av kemikalienivåerna i sportplaner ytterligare – detta gäller särskilt polycykliska aromatiska kolväten. 


Route: .live1