Hoppa till innehåll

Är konstgjorda fotbollsplaner säkra?

Allvädersplaner har under många år använts inom flera olika sporter, som fotboll, rugby, lacrosse, gaelisk fotboll och hurling. Dessa konstgjorda spelytor består ofta av gummigranulat som gör dem vädertåliga och dämpar stötar och förbättrar vidhäftning. Men är gummigranulat säkra?

De flesta granulat tillverkas av gamla gummidäck som bryts ner till små korn. Vi vet att däck innehåller vissa farliga kemikalier. Betyder det att användningen av granulat gör planerna farliga att spela på?  

En mycket låg grad av oro

Echa undersökte den här frågan redan 2017 och fann att hälsoriskerna med att utöva sporter på konstgjorda ytor är mycket små. De uppmätta koncentrationerna i granulaten av kemikalier som inger betänkligheter (bland annat polycykliska aromatiska kolväten, metaller och mjukgörare) har nämligen generellt sett varit mycket låga. Echa sade dock att användningen av gummigranulat för inomhusytor bör begränsas så att de endast innehåller låga nivåer av de farligaste ämnena.

Spela säkert

Även om Echas första rapport visar att riskerna är mycket små finns det alltid sätt att minska dem ytterligare: 

  • Tvätta händerna efter att du har idrottat och innan du äter.
  • Rengör eventuella skärsår eller skrubbsår.
  • Ta av dig gymnastikskor och annan utrustning innan du går hem. 
  • Se givetvis till att inte svälja några granulat!

 

Sedan Echas rapport offentliggjordes 2017 har en uppföljning gjorts för att undersöka om nivåerna av vissa kemikalier eventuellt behöver begränsas ännu mer, särskilt nivåerna av polycykliska aromatiska kolväten.

I juli 2018 föreslog det nederländska institutet för folkhälsa och miljö (RIVM) att man skulle sänka koncentrationsgränserna för åtta polycykliska aromatiska kolväten i gummigranulat och täckmaterial som används på idrottsplaner och andra idrottsanläggningar och lekplatser.

Echas kommittéer utvärderar nu förslaget och kommer att lämna sina synpunkter till Europeiska kommissionen i slutet av 2019.


Route: .live2