Hoppa till innehåll

Kemikalier som orsakar allergier

Fler människor än någonsin lider av allergier. Vissa människotillverkade kemikalier orsakar dem, men också naturligt förekommande allergener som pollen, växter och livsmedel.

Sedan industrialiseringen har man sett en stor ökning av allergiska sjukdomar såsom astma och kontaktdermatit. Det finns många olika skäl till detta, och ett troligt skäl är att vi utsätts för många fler kemikalier än tidigare.

Allergiska reaktioner varierar från de relativt sett mindre, t.ex. klåda och rodnad i huden, till de allvarligare, såsom livshotande anafylaktiska reaktioner, allt efter hur kraftfullt allergenet är. Alla människor reagerar dock inte på samma sätt mot ett visst allergen – det ämne som orsakar allergin. Det är därför viktigt att du lär känna din egen kropps reaktioner och hanterar din miljö på bästa sätt.

Vad gör EU?

EU försöker identifiera sensibiliserande ämnen utifrån de data som företagen samlat in om ämnena på marknaden. Dessa data kontrolleras tillsammans med information från flera andra källor, och när ett nytt potentiellt ämne som inger betänkligheter har identifierats så kan lämpliga riskhanteringsåtgärder sättas in.

Om det är känt att ett ämne orsakar allergier kan EU till exempel begränsa dess användning för att skydda konsumenter och arbetstagare.

Ett exempel är krom, som under många år har använts i läderprodukter som skor, handskar och handväskor. Det ökar lädrets flexibilitet. Kromet kan dock ta sig ut ur lädret och hamna på, eller till och med inuti, en persons hud – vilket hos vissa personer ger upphov till en allergisk reaktion.

Klicka för att visa informationsgrafik

Det har uppskattats att 11 000 nya allergifall har förhindrats varje år sedan krom begränsades.

Ett annat exempel är nickel, som fortsätter att vara den främsta orsaken till hudallergi i Europa. Användningen av nickel har begränsats i produkter som är i långvarig kontakt med huden, såsom örhängen, halsband, armbandsur och blixtlås i klädesplagg.

Leverantörer som släpper ut produkter som innehåller vissa isocyanater (MDI) på marknaden måste se till att förpackningen innehåller skyddshandskar och varnar för att du som konsument kan få eventuella allergiska reaktioner om du redan är sensibiliserad mot diisocyanater. Personer som har astma eller hudproblem ska också undvika kontakt med dessa produkter. På förpackningen ska det också finnas råd om att du ska använda andningsskydd om en god ventilation inte är möjlig.

Allergier tenderar att drabba den del av kroppen som kommer i kontakt med allergenet.

Läs mer om vanliga allergena ämnen genom nedanstående länkar.

  • Nickel, om det frisätts från smycken, kan orsaka sår där det kommer i kontakt med huden.
  • Metylendifenyldiisocyanat (MDI), som används i sprayfärger och flytande takbeläggningar, är ett välkänt luftvägssensibiliserande ämne som kan ge upphov till en allergisk reaktion när det andas in. (länk till informationskort)
  • Krom, som används i läderprodukter, kan orsaka hudallergier.
  • Dimetylfumarat (DMF), en kemikalie mot mögel, används allmänt i dospåsar som medföljer konsumentprodukter som skor och soffor – ämnet kan överföras till produkten och en persons hud, och ge upphov till allergiska reaktioner såsom klåda, rodnad och irritation.

Flera luftvägssensibiliserande ämnen har identifierats som ämnen som inger mycket stora betänkligheter. Detta är det första steget mot att ersätta ämnet med ett som är mindre farligt. När ett ämne väl har tagits upp i förteckningen över ämnen för vilka det krävs tillstånd enligt Reach får det bara användas inom EU av företag som har ansökt om och lyckats få ett godkännande.

Vad du kan göra

Om du får en allergisk reaktion och tror att den kan ha orsakats av en kemikalie ska du kontakta din läkare och försöka komma fram till vad som ligger bakom reaktionen. Om du till exempel misstänker att du är allergisk mot ett ämne i ett tvättmedel så kan du ta med dig etiketten med ingredienserna till ditt läkarbesök.


Route: .live2