Hoppa till innehåll

Kemikalier i jordbruket

Konventionellt jordbruk använder sig av pesticider för att skydda växter och gödningsmedel för att öka deras tillväxt och fertilitet. Inom ekologiskt jordbruk är användningen av dem kraftigt begränsad. Inom båda dessa jordbrukstyper arbetar EU för säkrare produkter för konsumenter.

Pesticider – kallas även jordbrukskemikalier – är ämnen som används för att skydda växter mot skadedjur. De inkluderar herbicider som dödar ogräs, fungicider för att bli av med svampsjukdomar och insekticider för att döda insekter. Tyvärr dödar dessa kemikalier inte bara oönskade organismer utan kan även skada vår hälsa och miljön.

Pesticider eller växtskyddsmedel innehåller minst ett verksamt ämne och används för

  • att skydda växter mot skadedjur och sjukdomar,
  • att påverka växternas tillväxt,
  • att bevara växtprodukter,
  • att döda eller förhindra tillväxt av oönskade växter.

Vad gör EU?

EU kontrollerar användningen av pesticider i syfte att minimera riskerna för vår hälsa och miljön.

Alla pesticider innehåller verksamma ämnen som verkar mot skadedjur eller oönskade växter. Alla verksamma ämnen som används i EU för ett växtskyddsmedel måste godkännas av Europeiska kommissionen för att säkerställa att de är säkra, innan de släpps ut på marknaden i en produkt. Ämnen måste vara säkra för människors och djurs hälsa och för miljön.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) gör riskbedömningar av pesticider och ger Europeiska kommissionen och medlemsstaterna vetenskapligt stöd i beslutsfattningsprocessen. Sedan ges tillstånd baserat på dessa noggranna utvärderingar. Efsa är den ansvariga EU-myndigheten och erbjuder utförlig information på sin webbplats som det finns en länk till nedan.

Echa förvaltar lagstiftningen om klassificering och märkning av kemikalier. Bedömningen och märkningen av en kemikalie baseras på vilka farliga egenskaper den kan ha.

Många olika ämnen används inom det moderna jordbruket. Du kanske har hört talas om glyfosat, som är en av de mest använda herbiciderna för att döda ogräs. Läs mer nedan om de senaste nyheterna om bedömningen av detta ämne.

Vad gäller för ekologiskt jordbruk?

Ett sätt att begränsa utsläppet av pesticider i miljön och exponeringen för människor är att producera ekologiska produkter. Inom ekologiskt jordbruk är användningen av kemiska pesticider, liksom av konstgödning, antibiotika och andra ämnen, kraftigt begränsad. Ekologiska jordbruk måste följa mycket strikta regler för att få kalla sina produkter ekologiska.

Några av de viktiga principerna för bearbetning av ekologiska produkter är:

  • mycket strikta begränsningar av användningen av jordbrukskemikalier, pesticider, gödningsmedel, antibiotika och livsmedelstillsatser,
  • ingen användning av genetiskt modifierade organismer (GMO),
  • användning av lokala resurser,
  • val av växter och djurslag som är resistenta mot sjukdomar och anpassade till lokala förhållanden.

Om du är intresserad av att ta reda på vad EU gör när det gäller ekologiskt jordbruk, kan du följa länken nedan och läsa mer.

Läs mer


Route: .live1