Kemikalier i rengöringsprodukter - Chemicals In Our Life

Kemikalier i rengöringsprodukter

Det är kemikalier som gör att våra rengöringsprodukter fungerar. Det är viktigt att du alltid läser informationen på etiketterna för att se till att du använder produkterna på ett säkert sätt.

Tvättmedel, allrengöringsmedel, diskmedel – alla innehåller de ämnen som kallas tensider eller ytaktiva ämnen. De minskar ytspänningen mellan vatten och fett (flytande olja eller fast fett) så att dessa kan blandas, vattnet kan ta tag i fettet och sedan tvätta bort det. Det är därför vi tvättar smutsiga kläder med tvättmedel – medlet kan ta bort smuts i både fast och flytande form.

Om du läser ämnesförteckningen för en rengöringsprodukt så ser du att den även innehåller flera andra kemikalier. Biologiska tvättmedel innehåller exempelvis enzymer. Enzymerna ser till att fetter, matrester och andra avlagringar bryts ner och kan tas bort. Andra kemikalier används också för att ge produkterna sin doft eller färg, eller för att produkterna ska hålla längre.

Förordningar för säkrare produkter

Inom EU har vi olika regler som syftar till att göra rengöringsprodukter säkrare. Till exempel reglerar förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier – CLP-förordningen – sätten på vilka kemikalier och produkter som innehåller dessa ska märkas och förpackas. Om produkten innehåller farliga kemikalier måste den märkas med ett piktogram och en beskrivning av vad piktogrammet betyder. På så sätt kan konsumenterna hantera produkten på ett säkert sätt och veta vad de ska göra om en olycka sker.

Förordningen om tvättmedel ser till att endast medel med helt biologiskt nedbrytbara tensider får säljas på marknaden. Dessutom måste etiketterna på tvättmedlen innehålla information om produktens beståndsdelar liksom rätt dosering. Detta skyddar konsumenterna mot allergiska reaktioner och bidrar till att förhindra att för stora mängder tvättmedel används.

Hur är det med förpackningar?

CLP-förordningen syftar även till att göra förpackningarna säkrare för barn. Rengöringsprodukter som innehåller farliga kemikalier får inte se intressanta ut för barn, och de får inte heller likna livsmedels- eller läkemedelsförpackningar. Dessutom måste förpackningarna vara förslutna på ett sätt som gör det svårt för barn att öppna dem, till exempel genom ett lock som måste öppnas med båda händerna.

Kapslar med flytande tvättmedel måste vara trycktåliga och får inte lösas upp för snabbt. Kapslarna innehåller ett smakämne som smakar illa om ett barn skulle stoppa en kapsel i munnen. Engångskapslarnas ytterförpackning måste även vara ogenomskinliga, så att barn inte kan se de enskilda kapslarna inuti.

Tips för säkrare användning

  • Läs etiketterna på de produkter som du använder, och följ anvisningarna för hur du ska hantera och förvara dem på ett säkert sätt. Faropiktogram anger vilka typer av hälso- och miljöskador som produkten kan orsaka. På etiketterna hittar du även information om vad du ska göra om en olycka sker.
  • Välj gärna miljövänliga tvättmedel med en officiell ekomärkning, exempelvis EU:s ekomärkning eller Svanenmärkning.
  • Använd alltid rengöringsprodukter i enlighet med anvisningarna. Vissa produkter kan orsaka allergiska reaktioner eller irritera hud och ögon. Propplösningsmedel och toalettrengöringsmedel kan till exempel innehålla korrosiva ämnen som kan orsaka allvarliga brännskador och skada ögonen. Diskmedel, avkalkningsmedel och ugnsrengöringsmedel kan också orsaka allvarliga hälsoskador om de inte används på rätt sätt.
  • Kom ihåg att förvara rengöringsprodukter utom räckhåll för barn och husdjur. Se även till att inte blanda olika rengöringsprodukter eller att förvara dem i andra förpackningar eller behållare än originalförpackningarna.

Läs mer