Kemikalier i kosmetika - Chemicals In Our Life

Kemikalier i kosmetika

I Europa använder vi i genomsnitt minst sju olika kosmetiska produkter varje dag. De kan vara allt från hygienprodukter som tvål, schampo, deodorant och tandkräm till skönhetsprodukter som parfym och smink. Kosmetika innehåller många kemikalier – ta bara en titt på ämnesförteckningen.

Europa har de mest omfattande lagarna om kosmetika i hela världen. I förordningen om kosmetiska produkter finns en förteckning över specifika ämnen som är tillåtna, ämnen som har särskilda begränsningar samt ämnen som är förbjudna.

Vissa kemikalier i kosmetika kan ge allergiska reaktioner. Det gäller ofta konstgjorda ämnen, men även vissa ämnen som har naturligt ursprung. Att ett ämne är ”naturligt” behöver därmed inte alltid betyda att det är säkrare.

Ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner är ofta konserveringsmedel och parfymer. Konserveringsmedel tillsätts för att förlänga en produkts hållbarhet och för att döda bakterier som annars skulle kunna växa i produkten.

Vem ansvarar för att kosmetika är säker?

Innan en kosmetisk produkt får säljas måste tillverkaren se till att produkten genomgår vetenskapliga säkerhetstester. De måste skicka in testresultaten till berörda EU-myndigheter via en anmälningsportal för kosmetiska produkter, för att visa att ämnet som används i produkten inte utgör en hälsorisk.

Myndigheterna i varje EU-land vidtar tillsynsåtgärder på den egna marknaden och testar produkter. Myndigheterna kan plocka bort produkter som innehåller förbjudna kemikalier från marknaden. Detta rapporteras till Europeiska kommissionen, som i sin tur skickar informationen vidare till alla andra EU-länder.

Du kan prenumerera på en veckovis sammanfattning av produkter som har tagits bort från marknaderna i olika EU-länder, på grund av att produkterna har funnits vara osäkra.

Nanomaterial

I kosmetiska produkter är ett nanomaterial ett olösligt eller biologiskt beständigt material som är avsiktligt tillverkat. Inom EU är företag skyldiga att ange om deras kosmetiska produkt innehåller nanomaterial.

Nanomaterial som används som färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter måste godkännas av Europeiska kommissionen innan de får användas i kosmetiska produkter. 

Nanomaterial måste identifieras i ämnesförteckningen med ordet ”nano” inom parentes efter namnet på ämnet.

Inga djurförsök

Att testa kosmetika på djur har inte varit tillåtet i Europa sedan 2004. Det är även förbjudet i Europa att marknadsföra kosmetiska produkter som innehåller ämnen som har testats på djur.

Det finns emellertid många ämnen som ingår i kosmetika som även används i andra produkter, som läkemedel, rengöringsmedel och livsmedel. Vissa av dessa ämnen kan därför fortfarande omfattas av krav för djurförsök enligt sådan lagstiftning. Det finns vissa tester som ännu inte kan ersättas med pålitliga metoder som inte inbegriper djurförsök, men EU och den internationella gemenskapen arbetar med att utveckla fler och bättre alternativ.