Hoppa till innehåll

Kemikalier i plastprodukter

Plast gör våra liv lättare på många sätt, men vissa plastprodukter innehåller kemikalier som kan skada vår hälsa, till exempel bisfenol A och en del ftalater.

Vi använder många produkter som är tillverkade av plast. Skärmen som du läser den här texten på har antagligen någon form av plast i sig, vi dricker ur plastflaskor och våra barn leker med plastleksaker. De två viktigaste ämnena som vi bör akta oss för i plast är bisfenol A (BPA), som används i en rad olika konsumentprodukter, samt en del ftalater, som ofta finns i leksaker.

Bisfenol A – en huvudbeståndsdel i plast- och hartstillverkning

Bisfenol A (BPA) är ett ämne som används i industriell tillverkning av plastprodukter av polykarbonat. Dessa inbegriper ett antal vanliga konsumentvaror som återanvändbara tallrikar, bestick och dryckesflaskor av plast, sportutrustning samt cd- och dvd-skivor. Epoxiharts som innehåller BPA används för beläggning av insidan av vattenrör och på insidan av konserv- och läskburkar för att öka hållbarheten och förhindra att maten eller drycken får en metallisk smak. Det används även i ytskiktet på försäljningskvitton.

BPA har klassificerats som ett hormonstörande ämne, vilket innebär att det har skadliga effekter på vår reproduktionsförmåga. 

Ftalater – plastmjukgörare

Ftalater är kemikalier som ofta används som mjukgörare av PVC-plast. Plastmjukgörare används för att göra plasten mer böjbar, och ämnena som oftast används är ftalater.

Vissa ftalater är skadliga för vår hälsa. Följande ftalater är klassificerade som hormonstörande ämnen som är skadliga för vår reproduktionsförmåga, vilket betyder att de kan ha negativ inverkan på fertilitet och skada foster.

Vad gör EU för att skydda konsumenterna?

BPA är särskilt skadligt för spädbarn vars kroppar inte har förmågan att ta hand om och avlägsna ämnet. Användningen av BPA i nappflaskor förbjöds i EU 2011. EU har även satt en gräns för mängden BPA som får överföras från leksaker för barn upp till tre år och leksaker som det är tänkt att barn ska ha i munnen.

EU förbjöd 2007 användning av DEHP, BBP, DBP och DIBP i alla leksaker och barnavårdsartiklar. Dessa ämnen kan dock fortfarande förekomma i andra plastprodukter.

Varningar om farliga produkter

Europeiska kommissionen publicerar varje vecka en lista över farliga produkter (ej livsmedel) som har hittats på den europeiska marknaden och som inte uppfyller EU:s kemikalielagstiftning. Bland dessa produkter återfinns ofta plastleksaker som innehåller de hormonstörande ftalaterna DEHP, BBP, DBP eller DIBP.

Du kan hålla dig uppdaterad genom att läsa informationen som finns på varningssidan hos Rapex som du hittar nedan.

Läs mer


Route: .live2