Hoppa till innehåll

Kläder och textilier

Vi kommer i kontakt med textilier på många olika sätt i vår vardag – kläderna vi använder, sängkläderna vi sover i, handdukarna vi torkar oss med och möblerna vi sitter på. Kemikalier tillsätts till alla dessa produkter för att förbättra dem på olika sätt, men hos vissa personer kan kemikalierna orsaka besvärliga hälsoeffekter, däribland allergier.

Utbudet av och färgerna och strukturerna som finns på textilier är upp till tillverkarens nytänkande, och beror på vilka tillverkningsprocesser och kemikalier som används. Under tillverkningsprocessen går textilierna genom en rad kemiska och icke-kemiska bearbetningssteg, bland annat beredning och förbehandling, färgning, tryckning och förfining av tygen.

Kemikalier har olika syften

Det finns en stor variation av olika kemikalier i textilier och klädesplagg. En del används för att ge produkten en viss egenskap, exempelvis biocider som förhindrar att mögel bildas i skor, färgämnen som ger klädesplagg specifika färger och vattenavvisande medel som gör ytterkläder tåliga. I vissa fall tillsätts särskilda kemikalier som bidrar till att kläderna inte blir skrynkliga och att mjöldagg inte bildas i dem under långa transporter. En del kläder och skor behandlas med bakteriedödande medel för att motverka dålig lukt. Textilier kan också innehålla oljor och fetter, stärkelse, sulfonerade oljor, vaxämnen och vissa tensider.

Textilier som används till kläder slutbehandlas ibland med kemikalier, för att exempelvis stärka och göra dem skrynkelfria. Kemikalier i nanoform hjälper till att göra textilierna mer tåliga mot vatten, fläckar, skrynklor, bakterier och mögel.

Vissa av kemikalierna kan vara farliga. Exempelvis:

  • Formaldehyd och latex kan ge allergiska reaktioner.
  • Tryck på t-shirtar, plastskor eller väskor med mjukplastdelar kan innehålla ftalater, en typ av plastmjukgörare. En del av dessa kan vara skadliga för vår reproduktionsförmåga.
  • Dragkedjor och andra metalldelar kan innehålla nickel, ett ämne som kan orsaka allergiska reaktioner.
  • Läderprodukter kan innehålla krom VI, som även det kan ge upphov till allergiska reaktioner.
  • Vissa färgämnen kan vara skadliga för hälsan.

Minska mängden farliga kemikalier i textilier

EU begränsar eller förbjuder många farliga kemikalier som tidigare har använts i textilier, bland annat azofärgämnen (finns i textilier och läderprodukter), vissa andra färgämnen (textilier och läderprodukter), krom VI (läderprodukter) dimetylfumarat (N,N-dimetylformamid, används för att förhindra mögelbildning) och vissa ftalater (textilier, plastskor).

Också många textiltillverkare minskar antalet farliga kemikalier i sina produkter.

Tips till konsumenter

  • Tvätta nya textilier innan du använder dem.
  • Överväg att köpa textilier med officiella ekomärkningar, exempelvis EU:s ekomärkning. Textilier som har en sådan märkning har producerats med begränsade mängder farliga kemikalier.
  • Du har alltid rätt att fråga om textilierna som du köper innehåller ämnen som kan vara farliga i större mängder.

Läs mer


Route: .live1