Hoppa till innehåll

Bekämpning av cancer med hjälp av nanoteknik

Nanomaterial används inte bara i konsumentprodukter utan också i samband med nya och innovativa medicinska behandlingar. Forskning har visat att nanopartiklar kan användas för att skada och till och med förstöra cancerceller inifrån.

Vi känner alla till hur svår en cancerbehandling kan vara. Traditionella cancerbehandlingar som kirurgi, strålning och kemoterapi skadar inte bara cancercellerna, utan ofta också friska celler. Behandlingen leder därför ofta till oönskade biverkningar som illamående, kräkningar, håravfall och infektion. Och ändå finns det ingen garanti för att man ska bli frisk. 

Ett kraftfullt vapen

En av idéerna bakom nanoteknik vid cancerbehandling är på många sätt enkel. I grund och botten försöker man rikta effekten av cancerläkemedlen mer exakt. En mer noggrant riktad behandling hindrar oss från att skada friska celler.

En av metoderna, som har testats på möss, är att injicera en viss typ av nanopartikel direkt in i cancertumören. Efter injektionen värmer en laser upp nanopartiklarna som då skadar eller till och med dödar cancercellerna. 

Tidig diagnos är nyckeln

En annan användning av nanoteknik i kampen mot cancer syftar till att lokalisera tumören på ett tidigare stadium än vad som annars skulle ha varit möjligt. Nanopartiklar som utformats för att fästa sig på cancercellerna gör tumörer synliga i skanningar tidigare under sjukdomsutvecklingen. Eftersom tidig diagnos är avgörande för att bota cancer är detta ett viktigt steg i kampen mot sjukdomen. 

Vetenskapen om extremt små saker

Nanoteknik handlar om att manipulera material i extremt små storlekar. Vi gör det för att vi då kan ändra hur vissa ämnen beter sig. Guld ändrar till exempel färg och bli rött när det bryts ned till nanoskalan. Den röda färgen har använts i århundraden för att ge rött färgat glas dess färg. Nanopartiklar är med andra ord inte något nytt, och de finns också i naturen. Men nanoteknik gör det möjligt att konstruera nanomaterial och utnyttja dess särskilda egenskaper.

Läs mer om nanomaterial och var de används.
Logotyp för Europeiska unionens observatorium för nanomaterial

Route: .live1