Hoppa till innehåll

Hitta säkrare produkte

Allt medan information om riskerna med farliga kemikalier sprids och konsumenternas efterfrågan på säkrare kemikalier ökar letar allt fler företag efter säkrare alternativ.

Mängden textilier, skor, kläder och leksaker med ekomärkning och giftfri märkning ökar stadigt. Även återförsäljare bidrar till utvecklingen genom att välja att inte sälja produkter som innehåller riskämnen.

Vilka produkter du köper och var är upp till dig. Olika produkt- och ekomärkningar kan dock hjälpa dig att fatta bra beslut.

EU:s ekomärkning

EU:s ekomärkningslogotyp gör det enkelt för dig att veta att en produkt eller tjänst både är miljövänlig och håller god kvalitet. Den är lätt att känna igen och är pålitlig.

För att en produkt ska få bära EU:s ekomärkning måste den uppfylla flera strikta kriterier. Miljökriterierna tar hänsyn till produktens hela livscykel – från utvinning av råmaterial till produktion, förpackning och transport och vidare till konsumentens användning och återvinning av produkten.

Tusentals produkter i Europa har belönats med ekomärkningen. Bland dessa hittar vi tvålar och schampon, barnkläder, vanliga färger och lackfärger, elektriska varor och möbler samt diverse tjänster som hotell och campingplatser.

EU:s ekomärkning garanterar att

  • textilierna som du köper är fria från tungmetaller, formaldehyd, azofärgämnen och andra färgämnen som kan orsaka cancer, mutationer eller skada fertiliteten,
  • skor inte innehåller kadmium eller bly och att ämnen som kan skada miljö eller hälsa inte har använts i samband med tillverkningen av skorna,
  • tvålar, schampon och balsam uppfyller strikta gränsvärden för farliga ämnen,
  • vanliga färger och lackfärger inte innehåller tungmetaller eller ämnen som är giftiga eller orsakar cancer, och att
  • elektronik har tillverkats med minsta möjliga mängd farliga ämnen.

Svanenmärkning

SvanenmärkningSvanenmärkningen garanterar att en produkt som bär den uppfyller hårda miljö- och klimatkrav. Märkningen innebär att bedömningar har gjorts av produktens inverkan på miljön under hela dess livscykel – från råmaterial till avfall. Svanenmärkningen omfattar även kriterier som gäller kvalitet, hälsoaspekter och funktionalitet.

Läs mer


Route: .live2