Bra att veta om hårfärg - Chemicals In Our Life

Bra att veta om hårfärg

Mer än 60 procent av kvinnorna och upp till 10 procent av männen i Europa färgar håret. EU är den säkraste marknaden i världen vad gäller hårfärg. Produkterna kan dock fortfarande innehålla en hel del kemikalier som kan orsaka allergiska reaktioner.

Alla hårfärgningsprodukter i EU måste uppfylla förordningen om kosmetiska produkter, där det anges vilka färgämnen som får användas och också listar de ämnen som är förbjudna. Fler än 100 olika hårfärger har bedömts vara säkra och får därmed användas. Fler än 180 olika ämnen har förbjudits.

Tillverkare av kosmetika är enligt lag skyldiga att se till att deras produkter har genomgått vetenskapliga säkerhetstester innan produkterna får säljas. De måste skicka in testresultaten till berörda EU-myndigheter via en anmälningsportal för kosmetiska produkter, för att visa att ämnet som används i produkten inte utgör en hälsorisk. Europeiska kommissionens vetenskapliga kommittéer utvärderar sedan riskerna.

Skillnader mellan olika hårfärgningsprodukter

Tillfälliga och halvpermanenta hårfärgningsprodukter används för att få en annan hårfärg under en kortare period. Dessa produkter täcker hårstrånas yta med färg, som sedan tvättas bort när du schamponerar håret.

Permanenta hårfärger motstår schamponering och färgen försvinner i stället allt eftersom håret växer. De permanenta färgerna täcker inte ytan på hårstråna utan ger färg genom en kemisk reaktion som ofta inbegriper väteperoxid. Dessa produkter utgör 70–80 procent av hårfärgningsprodukterna i Europa.

En annan skillnad är vilken slutlig färg produkten ger – i produkter som ger mörkare hårfärg är koncentrationen av kemikalier högre än i produkter som ger ljusare hårfärg. Det är därmed sannolikt att man exponeras för en högre mängd kemikalier om man använder de mörkare färgerna.

Risken för allergiska reaktioner är lägre om du i stället för att färga hela håret endast färgar delar av det, till exempel i slingor. Anledningen är att hårfärgen inte kommer i kontakt med huden lika mycket.

Samband med cancer?

Pågående forskning om sambandet mellan hårfärgningsprodukter och cancer har inte gett några säkra slutsatser. Vissa epidemiologiska studier har antytt att frisörer och barberare, som regelbundet exponeras för hårfärgningsprodukter, löper högre risk att drabbas av urinblåscancer än andra grupper. Andra studier, särskilt i Europa, har dock motvisat detta. Exempelvis har en ny analys, som tog samtliga tidigare publicerade studier i beaktande, visat att det inte finns någon högre risk för urinblåscancer till följd av personligt bruk av hårfärgningsprodukter.

Produkter som tillverkades före 1980-talet innehöll kemikalier som har visat sig orsaka cancer hos djur. Tillverkare har sedan dess ersatt dessa kemikalier med andra, säkrare ämnen.

Läs mer

EU Privacy Disclaimer

content

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.