Hoppa till innehåll

Var du kan hitta mer om kemikaliesäkerhet på arbetsplatsen

Det är viktigt att du känner till kemikalierna du arbetar med för att förstå hur de kan användas på ett säkert sätt. Det finns mycket information att hämta från pålitliga källor, så se till att du använder dem.

Information om de farliga och mer allmänt använda kemikalierna på EU-marknaden och hur de klassificeras finns på vår webbplats.

Över tid kan nya faror med kemikalier identifieras. Det kan leda till att deras faroklassificering ändras och din arbetsgivare kan behöva granska riskbedömningen och säkerhetsåtgärderna på din arbetsplats. Så se till att du eller din arbetsgivare besöker vår webbplats regelbundet.

Vår ”sök efter kemikalier” är en bra plats att starta på.

Det är en unik källa till information om kemikalier som tillverkas i och importeras till Europa. Den täcker deras farliga egenskaper, klassificering och märkning samt hur de används på ett säkert sätt. Databasen uppdateras regelbundet.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha)

Över hela Europa kommer miljontals arbetstagare i kontakt med kemiska och biologiska ämnen som kan skada dem. EU-Osha behandlar även farliga ämnen som utgör en risk för arbetstagares hälsa eller säkerhet. De arbetar för att göra europeiska arbetsplatser säkrare, hälsosammare och mer produktiva – till förmån för företag, anställda och regeringar.

Heathy workplaces - manage dangerous substances

Fråga ditt fackförbund

Europeiska fackförbund samarbetar aktivt med EU-myndigheter för att skydda arbetstagare från exponering för kemikalier. Du hittar mängder av information på deras webbplatser, inklusive verktyg och användbara resurser för att du ska vara säker.


Route: .live1