Hoppa till innehåll

Nanomaterial och hälsa

Är ämnen i nanoformer farligare än de är i sin normala storlek? Ja, men bara i vissa fall. Precis som alla andra kemiska ämnen måste nanomaterial utvärderas separat.

Nanomaterial och deras effekter på hälsan varierar från fall till fall beroende på vad det rör sig om för nanomaterial, precis som är fallet med kemikalier. Nanomaterial måste därför utvärderas för sig precis som andra ämnen. Om ett ämne bedöms vara ofarligt i bulkform måste det ändå undersökas i sin nanoform. 

Hur tar man reda på om ett nanomaterial är giftigt?

En av de saker som forskare försöker ta reda på är om nanomaterial kommer in i våra kroppar och byggs upp över tid, eller om de utsöndras eller bearbetas genom matsmältning. Detta är inte någon enkel uppgift.

Det är mycket man måste tänka på när man försöker ta reda på om ett nanomaterial är skadligt eller inte, till exempel storlek och form och inte minst hur den beter sig när partikeln är uppdelad i nanostorleken. Vissa nanomaterial kan till exempel nå kroppsdelar som andra partiklar inte kan, och man behöver ta reda på vilka konsekvenser det kan få.

Att de är så väldigt små gör naturligtvis bara saken svårare. Instrument som kan upptäcka och analysera nanopartiklar har nyligen utvecklats.

Vilka är riskerna?

Vissa nanomaterial kan skada celler i kroppen medan andra har visat sig vara ofarliga. På grund av sin ringa storlek kan vissa av dem komma djupt ner i lungorna när de inandas. När de väl har tagit sig dit kan de orsaka inflammation. En annan risk är att vissa nanomaterial kan transporteras med blodet och komma in i organ som lever, njure, hjärta eller mjälte där de kan orsaka sjukdomar.

Försök med råttor har visat att vissa nanopartiklar är mer benägna att orsaka inflammation och cancer än samma ämne i större storlek.

Nanopartiklar kan komma in i människokroppen på tre olika sätt, nämligen

  • genom inandning,
  • genom mat eller dryck,
  • genom huden.

Är vi utsatta?

Vid bedömning av risken med nanomaterial måste man också ta reda på om vi utsätts för dem. Nanomaterial finns på många ställen, även i naturen. De förekommer exempelvis vid vulkanutbrott, i damm och havsbris, men även i stadsmiljöer från dieselavgaser.

Vi behöver fortfarande mer information om många nanomaterial som används både på arbetsplatser och i konsumentprodukter för att kunna bedöma deras säkerhet.

Echa och andra myndigheter arbetar med att informera om hur kemisk lagstiftning tillämpas för nanomaterial, för att tillse att de används på ett säkert sätt.

Läs mer om nanomaterial och var de används.
Logotyp för Europeiska unionens observatorium för nanomaterial

Route: .live2