Hoppa till innehåll

Skydda dig

Som arbetstagare finns det mycket du kan och bör göra för att skydda dig och andra i din omgivning vid hantering av farliga kemikalier. Se till att du följer de grundläggande stegen för att vara säker.

Kemikalier på arbetsplatsen kan utgöra faror för dig och andra arbetstagare i din omgivning. Ångor eller vätskor kan spillas ut om de inte hanteras på rätt sätt och t.ex. orsaka förgiftning och andningsproblem. Vissa kemikalier kan också orsaka cancer, eller skada foster eller fertilitet.

Här är en checklista som hjälper dig att vara säker.

 • Begär regelbunden information och utbildning i hur man hanterar farliga kemikalier.
 • Läs och se till att du förstår säkerhetsdatabladen inklusive faror för varje kemikalie du arbetar med.
 • Lär dig hur du ska hantera kemikalier på rätt sätt för att undvika exponering.
 • Lämna aldrig en öppen låga utan tillsyn.
 • Hantera kemikalier försiktigt.
 • Bind upp långt hår och ta av löst sittande klädesplagg.
 • Använd lämpliga skodon och använd inte smycken.
 • Använd alltid skyddsglasögon eller säkerhetsglasögon, liksom annan lämplig personlig skyddsutrustning.
 • Tänk på hygienen.
 • Avyttra avfall på lämpligt sätt.
 • Rapportera omedelbart olyckor till din arbetsledare.

Beroende på var du arbetar kan dessa åtgärder och informationen du behöver för att kunna arbeta säkert variera. Kom ihåg att du alltid kan kontakta din arbetsledare om du är osäker. Det finns mer information och praktiska råd om säkerhet på arbetsplatsen hos Europeiska arbetsmiljöbyrån.


Route: .live2