Hoppa till innehåll

Läs märkningarna

För säkerhet i arbetet måste man först känna till och förstå märkningen och anvisningarna om en säker användning av farliga kemikalier. Enligt lag måste kemikalieleverantörer klassificera sina ämnen och blandningar. Lär dig märkningarna och håll på säkerheten!

Farliga ämnen och blandningar måste vara klassificerade och kemikalier som släpps ut på marknaden måste vara ordentligt märkta och förpackade.

Märkningar kan hjälpa dig ta reda på vilka kemikalier som är farliga och hur de kan skada dig. De förklarar också hur farliga ämnen ska förvaras och hanteras säkert.

Märkningar på produkter som innehåller farliga kemikalier visar produktens fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror. De förklarar också vilka försiktighetsåtgärder du ska vidta för att hantera produkterna säkert. Eftersom samma märkning tillämpas runtom i världen spelar det ingen roll var du arbetar. Lär dig bara märkningarna och håll på säkerheten.

Klicka här för att se en informationsgrafik som förklarar märkningarna

Kontrollera kemikaliers klassificering

Leverantörerna av kemikalier ansvarar för att klassificera de ämnen och blandningar som de levererar. Detta kallas för egenklassificering.

Ibland kan oberoende experter komma överens om en klassificering som ska gälla på EU-nivå. Detta kallas för harmoniserad klassificering. Många av de farligaste ämnen som påverkar arbetstagarnas hälsa har en harmoniserad klassificering.

Detta innebär att tillverkare runtom i Europa är juridiskt skyldiga att klassificera och märka dem på samma sätt. Så även om din leverantör byts ut gör harmoniseringen att ämnets klassificering och märkning alltid förblir densamma. Detta gör att du lättare kan veta vilka försiktighetsåtgärder du behöver vidta när du använder ämnet.

Det finns tusentals ämnen som har harmoniserad klassificering och listan växer. Ett exempel är formaldehyd. Dess harmoniserade klassificering skapar ett EU-omfattande system för hanteringen av dess risker. Detta är goda nyheter för arbetstagare och fackfolk inom många branscher, särskilt inom hälso- och sjukvården, byggindustrin, fordonsindustrin och textilindustrin, där exponeringen kan vara hög.


Route: .live2