Hoppa till innehåll

Sök efter kemikalier

Ta en titt på vår unika databas för att få veta mer om kemikalier som används dagligen i Europa.

Genom sitt arbete med att införa EU:s kemikalielagstiftning har Echa byggt upp den största databasen om kemikalier i världen. Den innehåller information om över 140 000 kemikalier och den växer hela tiden.

I databasen finns över två miljoner studiesammanfattningar om kemikaliers egenskaper och hur de påverkar människor och miljön. Den förklarar också hur kemikalierna är klassificerade (t.ex. som frätande eller brandfarliga) och ger riktlinjer för hur de används på ett säkert sätt.

En förhållandevis liten andel av kemikalierna (181 vintern 2018) är listade som ämnen som inger mycket stora betänkligheter eftersom de kan orsaka cancer, mutationer, störa fertiliteten eller ansamlas och stanna kvar i miljön. Sammantaget finns här enorma mängder information som Echa har åtagit sig att använda för europeiska medborgares och miljöns bästa.

Hitta de svar du behöver

Hur påverkar ett ämne den mänskliga kroppen? Kan det irritera huden eller ögonen eller orsaka något ännu värre, till exempel cancer? Och i vilka typer av produkter används det? Är det skadligt för miljön och hur sker utsläppen? Alla dessa frågor har nu besvarats i korta beskrivningar av varje kemikalie som vi kallar informationskort. Om du vill ta reda på mer om de ämnen som du kanske utsätts för är detta en bra plats att börja på.

Du skriver helt enkelt in ämnets namn i sökrutan i avsnittet ”Information om kemikalier” så kommer informationen upp – lika lätt som när du slår upp ett ord i ett lexikon. Alla uppgifter bygger på uppgifter som företag har skickat in till Echa för att uppfylla EU-lagstiftningen. Om ämnet har klassificerats som särskilt farligt visar informationskortet även hur det granskas av tillsynsmyndigheterna, både på EU-nivå och i de enskilda länderna, för att se till att människor och miljön skyddas. 


Route: .live2