The problem with microplastics - Chemicals In Our Life

Problemet med mikroplaster

Plaster är viktiga material. De gör våra liv enklare och är ofta lättare och billigare än andra alternativ. Om vi inte gör oss av med dem på rätt sätt eller återvinner dem kan de dock finnas kvar länge i miljön och brytas ner till små partiklar som utgör ett problem: mikroplaster.

Mikroplaster kan även tillverkas och tillsättas i produkter avsiktligt. Vissa plaster innehåller dessutom farliga kemikalier som kan skada miljön och människors hälsa.

Mikroplaster är mycket små plastpartiklar (vanligtvis mindre än fem millimeter och ofta betydligt mindre än så, såsom nanoplaster). De kan bildas oavsiktligt genom slitage av större plastföremål, bland annat syntetiska textilier. De kan också tillverkas och tillsättas i produkter avsiktligt för ett visst ändamål, t.ex. som exfolierande kulor i ansikts- eller kroppsskrubb eller som glitter i smink. När de väl har släppts ut i miljön kan de ackumuleras i djur, bland annat fisk och skaldjur, som vi människor sedan konsumerar som livsmedel.

För att skydda miljön och människors hälsa har flera EU-länder antagit eller föreslagit nationella förbud mot avsiktlig användning av mikroplaster i vissa konsumentprodukter. Dessa förbud gäller särskilt användningen av så kallade mikrokulor i kosmetiska produkter som sköljs av, i vilka de används i exfolierande och rengörande syfte.

Var finns mikroplast?

Plastpartiklar i mikrostorlek tillsätts avsiktligt i många olika produkter som släpps ut på marknaden i EU, bland annat i kosmetika, tvättmedel, rengöringsmedel och målarfärger. Vissa typer av gödselmedel och växtskyddsmedel (pesticider) innehåller mikroplast, och det används även som fyllmaterial för konstgräsplaner.

I konsumentprodukter används mikroplast oftast som en form av slipmedel (t.ex. som mikrokulor i kosmetiska produkter för att uppnå en exfolierande och extra rengörande effekt), men de kan även användas för att exempelvis reglera en produkts viskositet (hur trögflytande den är), utseende och stabilitet.

Vad gör EU?

I januari 2019 föreslog Echa en omfattande begränsning av all avsiktlig användning av mikroplast i produkter på EU/EES-marknaden för att undvika eller minska utsläppen av mikroplast i miljön. Förslaget beräknas förhindra utsläpp av minst 500 000 ton mikroplast under de första 20 åren efter att begränsningen införts.

Echas vetenskapliga kommittéer stödjer förslaget. Europeiska kommissionen och medlemsstaterna kommer att ta hänsyn till Echas yttrande när de fattar sitt slutliga beslut. Följ länkarna nedan för mer information.

Video

 

Läs mer