Använd din rätt att fråga - Chemicals In Our Life

Använd din rätt att fråga

Om du misstänker att en produkt som du köper kan innehålla kemikalier som skulle kunna vara skadliga, har du rätt att fråga efter information om dem.

Du har rätten att fråga om de produkter du köper innehåller kemikalier över en viss gräns som skulle kunna vara skadliga för din hälsa eller miljön. Dessa så kallade ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen) är inkluderade på Reach-kandidatförteckningen över SVHC-ämnen. Enligt lag måste leverantörerna ge dig denna information gratis, inom 45 dagar från dagen för din begäran.

Din rätt att fråga gäller för artiklar såsom textilier, möbler, skor, sportutrustning, leksaker och elektronisk utrustning men täcker inte blandningar såsom färger, rengöringsmedel, mediciner, kosmetika och mat.

Hur frågar man efter information?

Gå antingen direkt till den butik där du köpt produkten eller kontakta producenten eller importören. Det är bäst att göra din begäran skriftligen. Många nationella myndigheter och konsumentorganisationer har förberett modellbrev för att hjälpa dig med detta. Det finns också mobilappar som kan hjälpa dig.

För att få rätt information ska du

  • angemnet på eller beskrivningen av den produkt du är intresserad av,
  • fråga om produkten innehåller några ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen) som tagits upp på Reach-kandidatförteckningen - ämnena kan finnas antingen i produkten i sig eller i dess förpackning,
  • inkludera en hänvisning till Echas webbplats, där mer information om skyldigheterna enligt Reachförordningen kan hittas.

Leverantörerna behöver bara ge information om dessa ämnen om de finns i koncentrationer över 0,1 procent av produktens vikt. Detta innebär att de inte behöver berätta för dig om andra ämnen i produkten eller ens om SVHC-ämnen i produkten om de finns i en lägre koncentration. 

Modellbrev för konsumenter:

Appar för konsumenter

Många konsumentorganisationer och vissa nationella myndigheter har producerat mobilappar och vägledningar som kan hjälpa dig att ta reda på vilka kemikalier som finns i vissa produkter. Vi samlat ihop några länkar som kan vara av intresse för dig nedan.