Preskoči na sadržaj

Nanomaterijali u primjeni

Nanomaterijali su danas gotovo svugdje, no neki su im radnici izloženiji od ostalih. Ako radite s tim sićušnim česticama na bilo koji način, bilo bi vam korisno pročitati tekst u nastavku.

Iako se nanomaterijali danas mogu naći u velikom broju proizvoda, neki su radnici nanomaterijalima često izloženi na drugačiji i izravniji način od potrošača.

Nanosrebro smanjuje količinu bakterija i stoga se primjenjuje, primjerice, u odjeći, strojevima za pranje posuđa, hladnjacima i bolničkoj opremi. Ostali nanomaterijali upotrebljavaju se u prehrambenim, elektroničkim, kozmetičkim i mnogim drugim proizvodima za svakodnevnu uporabu.

Određeni nanomaterijali mogu uzrokovati upalu pluća ako se udahnu, a ako uđu u krvotok, mogu doći do drugih organa kao što su jetra, bubreg i slezena u kojima mogu imati toksični učinak.

Rizik od nanomaterijala mora se procijeniti pojedinačno u svakom slučaju kao i kod svih ostalih kemikalija. Međutim, potrebno je više podataka prije nego što bude moguće pravilno procijeniti njihovu sigurnost. ECHA i druga tijela nastoje razjasniti način na koji bi se zakonodavstvo o kemikalijama trebalo primjenjivati na nanomaterijale kako bismo mogli jamčiti njihovu sigurnu upotrebu.

Tko radi s nanomaterijalima?

U dodir s nanočesticama možete doći na bilo kojem radnom mjestu na kojem se one proizvode ili se njima rukuje. Ipak biste im mogli biti posebno izloženi ako se, primjerice, bavite:

  • pakiranjem u postrojenju u kojem se proizvode nanočestice
  • čišćenjem ili održavanjem opreme kao što su filtri
  • postupcima zavarivanja
  • bojenjem ili brušenjem površina
  • prikupljanjem, prijevozom ili odlaganjem otpada.

Kako se dolazi u dodir s nanomaterijalima?

Nanomaterijali mogu ući u tijelo na tri različita načina: možete ih udahnuti, pojesti ili popiti ili se oni mogu apsorbirati kroz kožu.

Primjerice, mnogi pigmenti u bojama zapravo su nanomaterijali. Kada upotrebljavate boju u spreju, mogli biste ih udahnuti ako ne upotrebljavate zaštitnu opremu. Stoga je važno pročitati sve naljepnice na proizvodu kako biste bili sigurni da proizvod upotrebljavate na siguran način.

Do dodira s kožom može doći kada radite s prahom ili tekućinom, kao što je boja, ili kada se nalazite u prostorima punima prašine i nanočestica.

Nanočestice u pravilu ne ulaze u tijelo ako imate zdravu kožu, no uvijek se preporučuje smanjivanje dodira s kožom do najmanje moguće mjere i primjena higijenskih mjera na radu.

Do gutanja nanočestica vjerojatno bi došlo samo u slučaju nepridržavanja pravila sigurnosti, primjerice ako ne operete ruke ili ako nosite zaštitnu odjeću izvan radnog područja nakon što ste radili s nanomaterijalima.

Gdje je moguće dobiti savjet?

Ako niste sigurni sadržavaju li materijali s kojima radite nanočestice, informacije o tome trebali biste naći na naljepnicama i piktogramima koji prikazuju moguće opasnosti. Trebao bi postojati i sigurnosno-tehnički list s informacijama o rizicima, osobnoj zaštitnoj opremi i savjetima o radnjama koje treba poduzeti u slučaju nehotičnog izlaganja. Ako i dalje imate nedoumice, obratite se svojem voditelju odjela ili savjetniku za sigurnost na radu.

Pročitajte više o nanomaterijalima i gdje se upotrebljavaju.
Logotip Promatračke skupne Europske unije za nanomaterijale

Route: .live2