Naar content

Nanomaterialen op het werk

Nanomaterialen kom je tegenwoordig bijna overal tegen, maar sommige werknemers worden meer aan nanomaterialen blootgesteld dan andere. Als u op een of andere manier met heel kleine deeltjes werkt, doet u er goed aan het onderstaande te lezen.

Sommige werknemers worden vaak op een andere en directere manier aan nanomaterialen blootgesteld dan consumenten, ook al bevatten veel producten tegenwoordig nanomaterialen.

Nanozilver gaat bacteriegroei tegen en wordt daarom gebruikt in kleding, vaatwasmachines, koelkasten en ziekenhuisuitrusting, om maar een paar voorbeelden te noemen. Andere nanomaterialen worden gebruikt in voedingsmiddelen, elektronica, cosmetica en nog veel meer alledaagse producten.

Sommige nanomaterialen kunnen longontsteking veroorzaken wanneer ze worden geïnhaleerd; als ze in de bloedbaan terechtkomen, kunnen ze ook andere organen bereiken, zoals de lever, de nieren en de milt, waar ze toxische effecten kunnen hebben.

Het risico van nanomaterialen moet per geval worden beoordeeld zoals dat ook voor andere chemische stoffen gebeurt, maar er zijn meer gegevens nodig voordat we hun veiligheid goed kunnen beoordelen. ECHA en andere autoriteiten proberen duidelijk te maken hoe wet- en regelgeving inzake chemische stoffen moet worden toegepast op nanomaterialen om het veilige gebruik ervan te waarborgen.

Wie werkt er met nanomaterialen?

U kunt op elke werkplek waar nanodeeltjes worden geproduceerd of verwerkt daarmee in aanraking komen. Er zijn enkele situaties waarin u een grotere kans loopt om ze tegen te komen, bijvoorbeeld als u:

  • werkt op een verpakkingsafdeling waar nanodeeltjes worden vervaardigd;
  • materieel zoals filters reinigt of onderhoudt;
  • werkt met lasprocessen;
  • oppervlakken schildert of schuurt;
  • afvalstoffen verzamelt, vervoert of verwijdert.

Hoe kom ik in aanraking met nanomaterialen?

Nanomaterialen kunnen op drie verschillende manieren in uw lichaam binnendringen: u kunt ze inhaleren, u kunt ze eten of drinken, of ze kunnen door de huid worden geabsorbeerd.

Veel kleurstoffen in verven zijn in feite nanomaterialen. Wanneer u spuitverf gebruikt, kunt u ze inhaleren als u geen bescherming gebruikt. Het is daarom belangrijk om de etiketten goed te lezen, zodat u producten op een veilige manier gebruikt.

Contact met de huid kan plaatsvinden wanneer u een poeder of vloeistof zoals verf hanteert, of wanneer u zich in een stoffige omgeving met nanodeeltjes bevindt.

Nanodeeltjes zullen het lichaam naar verwachting niet binnendringen door een gezonde huid, maar het is altijd raadzaam om contact met de huid tot een minimum te beperken en de beroepsmatige hygiënepraktijk te volgen.

Het inslikken van nanodeeltjes zal waarschijnlijk alleen voorkomen als veiligheidsvoorschriften niet worden gevolgd, bijvoorbeeld als u verzuimt uw handen te wassen of als u buiten de werkplek beschermende kleding draagt nadat u met nanomaterialen hebt gewerkt.

Waar kan ik advies krijgen?

Weet u niet zeker of de materialen waarmee u werkt, nanodeeltjes bevatten? Lees dan de etiketten en pictogrammen voor potentiële gevaren. Er dient ook een veiligheidsinformatieblad aanwezig te zijn over de risico’s, persoonlijke beschermingsmiddelen en advies over wat u moet doen in geval van accidentele blootstelling. Hebt u dan nog vragen, neem dan contact op met uw lijnmanager of de veiligheidsadviseur op uw werkplek.

Meer informatie over nanomaterialen en waar ze worden gebruikt.
logo European Union Observatory for Nanomaterials

Route: .live1