Skip to Content

Nanomateriali pri delu

Nanomateriali so danes skorajda vsepovsod, vendar so jim nekateri delavci bolj izpostavljeni. Če na kakršen koli način delate z majhnimi delci, vas utegne ta članek zanimati.

Nekateri delavci so pogosto drugače in neposredneje od potrošnikov izpostavljeni nanomaterialom, čeprav lahko te danes najdemo v številnih proizvodih.

Nanosrebro zmanjšuje število bakterij in se zato uporablja v oblačilih, pomivalnih strojih, hladilnikih in bolnišnični opremi, če naštejemo samo nekaj primerov. Drugi nanomateriali se uporabljajo v hrani, elektroniki, kozmetiki in številnih drugih vsakodnevnih proizvodih.

Nekateri nanomateriali lahko ob vdihavanju povzročijo vnetje pljuč, če vstopijo v krvni obtok, pa lahko dosežejo tudi druge organe, kot so jetra, ledvice in vranica, kjer lahko povzročijo toksični učinek.

Tveganje nanomaterialov je treba oceniti na podlagi posameznih primerov, tako kot pri drugih kemikalijah, vendar pa je potrebnih več podatkov, preden bomo lahko ustrezno ocenili njihovo varnost. Agencija ECHA in drugi organi si prizadevajo za pojasnitev, kako bi bilo treba za nanomateriale uporabljati zakonodajo o kemikalijah, da bi lahko zagotovili njihovo varno uporabo.

Kdo dela z nanomateriali?

Z nanodelci lahko pridete v stik na katerem koli delovnem mestu, kjer se proizvajajo ali se ravna z njimi. Obstaja nekaj kritičnih točk, če na primer:

  • delate v območju pakiranja, kjer se proizvajajo nanodelci;
  • čistite ali vzdržujete opremo, kot so filtri;
  • izvajate postopke varjenja;
  • barvate ali brusite površine;
  • zbirate, prevažate ali odstranjujete odpadke.

Kako pridem v stik z nanomateriali?

Nanomateriali lahko v vaše telo prodrejo na tri različne načine: lahko jih vdihnete, zaužijete ali absorbirate skozi kožo.

Številni pigmenti v barvah so na primer dejansko nanomateriali. Kadar uporabljate barvo v razpršilu, jih lahko vdihavate, če ne uporabljate zaščite. Zato je pomembno, da preberete etikete in zagotovite varno ravnanje s proizvodom.

Do stika s kožo lahko pride, kadar ravnate s prahom ali tekočino, kot je barva, ali kadar ste v prašnem okolju z nanodelci.

Ni pričakovati, da bodo nanodelci prodrli v telo skozi zdravo kožo, vendar pa se vedno svetuje zmanjšanje stika s kožo in upoštevanje poklicne higienske prakse.

Do zaužitja nanodelcev bi verjetno prišlo samo, če ne bi upoštevali varnostnih predpisov, denimo če si po delu z nanomateriali ne bi umili rok ali če bi nosili zaščitna oblačila zunaj delovnega območja.

Kje lahko dobim nasvete?

Če niste prepričani, ali materiali, s katerimi delate, vsebujejo nanodelce, bi to morali razbrati iz etiket in piktogramov, ki prikazujejo morebitne nevarnosti. Na voljo bi morali biti tudi varnostni listi, v katerih so navedeni tveganja, osebna zaščitna oprema in nasveti o tem, kaj storiti v primeru naključne izpostavljenosti. Če še vedno niste prepričani, o tem povprašajte nadrejeno osebo ali svetovalca za varnost na delovnem mestu.

Več informacij o nanomaterialih in o tem, kje se uporabljajo
Logotip Observatorija Evropske unije za nanomateriale

Previous Next Layout Previous Next Layout


Route: .live1