Skip to Content

Bisfenool A

Bisfenool A (BPA) on turul olnud alates 1960. aastatest. Seda kasutatakse paljudes tarbekaupades, näiteks plastpudelites ja kviitungites. BPA kasutamine paljudes toodetes on ohtlike omaduste tõttu juba mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis piiratud.

BPA-d leidub paljudes tavalistes tarbekaupades, näiteks korduskasutatavates sööginõudes ja plastpudelites, spordivahendites, CD-des ja DVD-des. BPA-d sisaldavate epoksiidvaikudega kaetakse veetorude, konservikarpide ja joogipurkide sisepindu, et pikendada nende säilivusaega ja takistada metallimaitse kandumist toidule või joogile. BPA-d kasutatakse ka näiteks termopaberi värviilmutina, mis aitab tindil muutuda nähtavaks. Seda sisaldub poekviitungites ning sõidu- ja parkimispiletites.

Miks ja kuidas BPA kasutamist reguleeritakse

Bisfenool A on Euroopa Liidus klassifitseeritud ainena, millel on reproduktiivtoksiline toime. Kõik BPA tootjad, importijad või tarnijad peavad BPA-d sisaldavad segud 1. märtsiks 2018 klassifitseerima ja märgistama reproduktiivtoksilise ainena. See annab ettevõtetele paremini teavet võimaliku kahjuliku toime ja töötajate kaitsmise võimaluste kohta.

BPA on REACH-määruse kohaselt kantud autoriseerimisele kuuluvate kandidaatainete loetellu, sest see on reproduktiivtoksiline ja endokriinseid häireid põhjustav aine. Nagu kandidaatainete loetelu kõigi ainete korral, on tarbijatel õigus küsida tarnijalt iga toote kohta, kas selles on BPA-d kontsentratsioonis üle 0,1%. Kui see on nii, peab tarnija päringust alates 45 päeva jooksul esitama selle teabe ja muu piisava teabe, mis võimaldab tarbijatel toodet ohutult kasutada.

Et vältida BPA asendamist muude ainetega, mis võivad põhjustada sarnaseid probleeme, hindavad ametiasutused sarnaste ainete (nt bisfenool S (BPS)) omadusi ja kasutusalasid ning võivad tulevikus otsustada õiguslikult reguleerida ka neid.

Kasutamine termopaberis on piiratud

BPA kasutamine termopaberis on piiratud alates 2016. aastast. Keeld jõustub 2020. aastal, mis annab ettevõtetele aega aine kasutamine järk-järgult lõpetada ning leida ohutumaid alternatiive. Selle tulemusena peavad paberitootjad asendama BPA muu värviilmutiga. BPA kasutamise piiramine termopaberis on eeldatavasti väga kasulik töötajatele, kes käsitsevad igapäevatöös termopaberit sisaldavaid tooteid (nt kauplusetöötajad ja piletimüüjad). Kasutamine toiduga kokkupuutuvates materjalides on piiratud

Alates 1. juunist 2011 on kogu Euroopa Liidus keelatud BPA kasutamine lutipudelites. Euroopa Liidus tohib BPA-d kasutada toiduga kokkupuutuvates materjalides, kuid materjalist eralduda võivale maksimaalsele ainekogusele on kehtestatud piirnorm. Lisaks on mõni liikmesriik kehtestanud BPA-d sisaldavatele toodetele täiendavaid piiranguid. Belgias, Rootsis ja Taanis on see keelatud ka muudes materjalides, mis puutuvad kokku imikutoidu ja alla 3-aastaste väikelaste toiduga. Prantsusmaa on keelustanud BPA kasutamise kõigis toiduga kokkupuutuvates pakendites, mahutites ja vahendites.

Kasutamine mänguasjades on piiratud

Praegu kehtib Euroopa Liidus piirnorm, kui palju tohib BPA-d eralduda kuni 3-aastaste laste mänguasjadest ja laste närimismänguasjadest. Piirnormi eesmärk on tagada mänguasjade ohutus ja takistada laste kokkupuudet kahjulike tasemetega.

Lisateave


Route: .live1