Hyppää sisältöön

Bisfenoli A

Bisfenoli A (BPA) on ollut markkinoilla 60-luvulta lähtien. Sitä käytetään lukuisissa erilaisissa kuluttajatuotteissa, kuten muovipulloissa ja kuiteissa. BPA:n käyttöä on jo rajoitettu useissa tuotteissa EU:ssa sen vaarallisten ominaisuuksien vuoksi.

BPA:ta löytyy monista yleisistä kuluttajatavaroista, kuten uudelleenkäytettävistä astioista ja muovipulloista, urheiluvarusteista, CD- ja DVD-levyistä. BPA:ta sisältäviä epoksihartseja käytetään vesijohtojen sekä juoma- ja säilyketölkkien sisäpuolen pinnoittamiseen, jotta niiden säilyvyysaika pitenee ja metallinen maku ei siirry ruokaan tai juomaan. BPA:ta käytetään myös esimerkiksi värin kehitteenä lämpöpaperissa, jotta muste saataisiin paremmin näkyviin. Sitä löytyy myymälöiden ja julkisen liikenteen kuiteista ja pysäköintilipuista.

Miksi ja miten BPA:ta valvotaan

Bisfenoli A on luokiteltu EU:ssa aineeksi, jolla on ihmisen lisääntymisen kannalta myrkyllisiä vaikutuksia. Kaikkien BPA:ta valmistavien, maahantuovien tai toimittavien on luokiteltava ja merkittävä BPA:ta sisältävät valmisteet lisääntymismyrkyllisiksi 1. maaliskuuta 2018 mennessä. Näin yritykset saavat paremmin tietoa aineen mahdollisista vaarallisista vaikutuksista ja siitä, miten työntekijöitä voidaan suojella niiltä.

BPA sisältyy ehdokasluetteloon aineista, jotka mahdollisesti sisällytetään REACH-asetuksen mukaiseen lupamenettelyyn, koska se on lisääntymismyrkyllinen ja häiritsee hormonitoimintaa. Kuten kaikkien ehdokasluetteloon merkittyjen aineiden osalta kuluttajilla on oikeus pyytää minkä tahansa tuotteen toimittajalta tietoja siitä, sisältääkö tuote BPA:ta yli 0,1 prosentin pitoisuutena. Jos näin on, toimittajan on annettava nämä tiedot 45 päivän kuluessa pyynnöstä ja toimitettava riittävät tiedot sen varmistamiseksi, että kuluttajat voivat turvallisesti käyttää tuotetta.

Jotta vältettäisiin BPA:n korvaaminen muilla, samanlaisia ongelmia mahdollisesti aiheuttavilla aineilla, viranomaiset arvioivat parhaillaan vastaavanlaisten aineiden kuten bisfenoli S:n (BPS) ominaisuuksia ja käyttötapoja, ja ne voivat päättää valvoa myös niitä tulevaisuudessa.

Käyttöä rajoitettu lämpöpapereissa

BPA:n käyttöä lämpöpapereissa on rajoitettu EU:ssa vuodesta 2016 alkaen. Käyttökielto astuu voimaan vuonna 2020, mikä antaa yrityksille aikaa poistaa se käytöstä vaiheittain ja löytää sille turvallisempi vaihtoehto. Tämän seurauksena paperin valmistajien on korvattava BPA muilla värikehitteillä. BPA:n rajoittamisen lämpöpaperissa uskotaan hyödyntävän monin tavoin työntekijöitä, jotka ovat päivittäisessä työssään tekemisissä lämpöpaperia sisältävien tuotteiden kanssa, kuten myymälänpitäjät ja lipunmyyjät. Käyttöä rajoitettu elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvissa materiaaleissa

BPA:n käyttö on kielletty tuttipulloissa koko EU:ssa 1. kesäkuuta 2011 alkaen. BPA:n käyttö on sallittu EU:ssa elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevissa materiaaleissa, mutta sitä saa vapautua aineesta vain tietty määrä. Lisäksi jotkut jäsenvaltiot ovat määränneet lisärajoituksia BPA:ta sisältäville tuotteille. Belgiassa, Ruotsissa ja Tanskassa se on kielletty myös muissa materiaaleissa, jotka joutuvat kosketuksiin vauvoille ja alle kolmevuotiaille tarkoitettujen elintarvikkeiden kanssa. Ranska on kieltänyt BPA:n käytön kaikissa elintarvikepakkauksissa, astioissa ja keittiövälineissä.

Raja-arvo leluissa

Tällä hetkellä EU:ssa on raja-arvo sille, kuinka paljon BPA:ta saa vapautua enintään kolmevuotiaille tarkoitetuista leluista ja kaikista lapsen suuhun tarkoitetuista leluista. Tällä rajoituksella pyritään varmistamaan, että lelut ovat turvallisia eivätkä altista lapsia vaarallisille pitoisuuksille.

Lue lisää


Route: .live2