Why we care about ‘forever chemicals’ and why you should too - Chemicals In Our Life

Miksi olemme huolissamme ns. ikuisista kemikaaleista ja miksi sinunkin pitäisi olla?

PFAS-aineita on käytetty kulutustavaroissa 1940-luvulta lähtien. Ne ovat erittäin hitaasti hajoavia ja kertyvät ympäristöön, jotkin myös ihmisen elimistöön. Siksi niitä kutsutaankin usein ikuisiksi kemikaaleiksi. Tutkimukset osoittavat, että jotkin näistä aineista aiheuttavat vakavia terveyteen kohdistuvia vaikutuksia, kuten syöpää ja maksavaurioita. Hyvä uutinen on, että EU pyrkii vähentämään niiden käyttöä.

Et ehkä ole koskaan kuullut PFAS-aineista eli poly- ja perfluoratuista alkyyliaineista, mutta olet aivan varmasti joutunut kosketuksiin niiden kanssa. Ne ovat valmistettuja kemikaaleja, ja niitä käytetään teollisuudessa ja kulutustavaroiden tuottamisessa niin laajalti, että niitä on löydetty sadevedestä, juomavedestä ja pohjavedestä. Biomonitorointitutkimusten mukaan joitakin niistä on löydetty jopa eurooppalaisten ja amerikkalaisten ihmisten verestä.

Ongelma piilee siinä, että useat PFAS-aineet aiheuttavat vakavaa terveyteen kohdistuvaa huolta, eivätkä ne hajoa ympäristössä vaan saastuttavat elintarvikkeita, rehuja ja juomavettä kaikkialla, missä niitä käytetään. Näitä aineita on hyvin paljon: OECD:n maailmanlaajuisessa tietokannassa niitä on yli 4 700, ja niiden kaikkien yhteinen ominaisuus on se, että ne ovat erittäin hitaasti hajoavia. Vaikka niiden valmistus lopetettaisiin huomenna, niitä olisi olemassa vielä usean sukupolven ajan, sillä mitkään muut valmistetut kemikaalit eivät pysy ympäristössä niin kauaa kuin PFAS-aineet. Tämän vuoksi PFAS-aineita kutsutaankin usein ikuisiksi kemikaaleiksi.

Mistä PFAS-aineita löytyy?

Kuten edellä on mainittu, PFAS-aineita käytetään monissa erilaisissa tuotteissa, joihin voidaan niiden avulla lisätä monentyyppisiä hyödyllisiä ominaisuuksia. Niitä käytetään esimerkiksi sadevaatteissa öljyä ja vettä hylkivänä aineena. Niitä käytetään myös sammutusvaahdoissa ja palosuojavaatteissa sekä tarttumista estävänä pinnoitteena paistinpannuissa ja kattiloissa sekä elintarvikepakkauksissa, kuten mikropopcornpusseissa ja monissa pikaruokakääreissä. Lisäksi niitä käytetään kosmetiikkatuotteissa, huonekalutekstiileissä, pintakäsittelyaineena muissa tekstiileissä ja matoissa, maaleissa, kromipäällysteenä, aurinkopaneelien pinnalla olevissa kalvoissa sekä rakennusmateriaaleissa, kuten metallien ja laattojen pintakerroksissa. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä PFAS-aineiden käyttötavoista.

Miten PFAS-aineet vaikuttavat terveyteen?

PFAS-aineiden laajamittaisella käytöllä on jo ollut vakavia vaikutuksia ympäristöön. Tutkimukset ovat osoittaneet, että PFAS-aineet ovat saastuttaneet juomavettä ja maaperää Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja lähes kaikkien testattujen amerikkalaisten verestä on löydetty useita PFAS-aineita. PFAS-aineet eivät ole uusia, niitähän on käytetty jo 1940-luvulta lähtien. Koska ne eivät hajoa, niitä on ehtinyt kertyä ympäristöön. Jotkin näistä aineista kertyvät myös ihmisiin ja eläimiin. Terveyteen kohdistuvat huolenaiheet ovat vakavia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että jotkin PFAS-aineet esimerkiksi suurentavat kolesterolipitoisuutta, heikentävät immuunijärjestelmää ja aiheuttavat munuais- ja kivessyöpää sekä maksavaurioita.

Miten voit välttää PFAS-aineita?

On selvää, ettei PFAS-aineiden täydellinen välttäminen ole helppoa, koska niiden käyttö on niin laaja-alaista. PFAS-aineille voi altistua ruoan, juomaveden, vaatteiden, kosmetiikan ja monien muiden edellä mainittujen tuotteiden välityksellä. On silti muutamia keinoja, joiden avulla voit vähentää näille aineille altistumista. Voit esimerkiksi ostaa tuotteita, joissa on ympäristömerkki, tai tuotteita, joihin on merkitty selvästi, etteivät ne sisällä PFAS-aineita.

Mitä EU tekee asialle?

Joidenkin PFAS-aineiden valmistusta ja käyttöä on jo rajoitettu EU:n kemikaalilainsäädännön perusteella. Useat EU:n jäsenvaltiot ovat ehdottaneet lisärajoituksia perfluoratuille karboksyylihapoille, jotka on määritetty PFAS-aineiksi. ECHAn tiedekomiteat hyväksyvät nämä ehdotukset ja kannattavat rajoittamista.

Lisäksi ECHA ja Euroopan komissio tekevät tutkimuksia sammutusvaahdoissa ja tekstiileissä käytettävistä PFAS-aineista.

Myös REACH-asetukseen perustuva erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo sisältää useita PFAS-aineiksi luokiteltuja aineita. REACH-asetuksen mukaiseen lupamenettelyyn perustuvassa aineiden valvonnassa ehdokasluetteloon sisällyttäminen on ensimmäinen vaihe. Se saa myös monet yritykset etsimään turvallisempia vaihtoehtoja listassa oleville aineille. Parhaillaan arvioidaan useita muita PFAS-aineita, ja myös niiden testauspotentiaalia selvitetään.

EU on jo rajoittanut perfluoro-oktaanisulfonihapon ja sen johdannaisten (PFOS-aineiden) sekä muiden PFAS-aineiksi luokiteltujen aineiden käyttöä. Useat EU:n jäsenvaltiot ja Norja ovat ehdottaneet monien muiden PFAS-aineiden käytön rajoittamista.

ECHAn tietokannoissa on yli 2 000 yksittäistä PFAS-ainetta, jotka ovat EU:n markkinoilla. Koska PFAS-aineita on niin paljon, ECHA on vuodesta 2014 lähtien arvioinut niitä ryhmittäin eikä yksitellen prosessin nopeuttamiseksi.

Podcast: How is the EU making sure PFAS chemicals don’t stick around?

Interview with Bjorn Hansen, ECHA's Executive Director about poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS). Where exactly are they used, what are the concerns and what is the EU doing about them? Listen to our podcast to find out!

Infographic