Preskoči na sadržaj

Kombinirani učinci kemikalija

Kemikalije su svugdje oko nas, ali što se događa našem zdravlju ili okolišu kada se učinci pojedinačnih tvari spoje u kombinirano djelovanje?

Kemija je temelj života i našeg postojanja. U novije vrijeme, u korak s tehnološkim razvojem i evolucijom, izloženi smo sve većim količinama kemikalija nastalih djelovanjem čovjeka ili postojećih u prirodi, iz brojnih izvora kao što su hrana, voda, lijekovi, zrak, kozmetički proizvodi, proizvodi za zdravstvenu skrb, odjeća i drugi proizvodi široke potrošnje. Nismo samo mi izloženi njima, to vrijedi i za okoliš i za biljni i životinjski svijet.

Kombinirani učinci kemikalija nastupaju u tri različite situacije:

  1. Proizvod koji upotrebljavamo može biti smjesa različitih kemikalija - pri čemu smo mi i okoliš izloženi djelovanju svih njih u isto vrijeme.
  2. Možemo biti izloženi jednoj kemikaliji koja dolazi iz različitih izvora. Posljedica toga može biti velika izloženost tijekom vremena i nas i okoliša.
  3. I mi i okoliš možemo biti izloženi različitim kemikalijama koje se spuštaju iz različitih izvora, u različito vrijeme i na različitim mjestima. U nekim slučajevima izloženost kemikalijama može dovesti do učinaka koji su teži od onih izazvanih izlaganjem pojedinačnim kemikalijama.

Opasnosti i rizici od kemikalija trenutačno se procjenjuju za svaku tvar pojedinačno. Europska unija ograničava količine kemikalija koje su dopuštene u proizvodima koje kupujemo, zraku koji udišemo te u hrani i vodi. I dalje postoji zabrinutost da analiza pojedinačnih kemikalija svake za sebe ne osigurava dovoljnu zaštitu te da kombinirane učinke kemikalija treba rješavati na sustavniji način.

U ovom trenutku na prostoru Europske unije ne postoji nikakav sustav kojim bi se procjenjivali kombinirani učinci i rizici od kemikalija. U tom je smislu ostvaren određen napredak, a znanstvenici traže načine kako bi se mogao procijeniti kombinirani rizik od skupina kemikalija kojima smo mi i okoliš izloženi u velikoj mjeri. Vrlo je teško, ako ne i nemoguće, ispitati sve smjese standardnim eksperimentima. Potrebne su bolje strategije ispitivanja te primjena novih alternativnih metoda ispitivanja uz pomoć kompjutorskog modeliranja i metoda koje ne uključuju životinje.

Europska komisija radi na tome da utvrditi smjese koje je potrebno što prije procijeniti, ne tvar po tvar nego kao cjelinu i u kombinaciji s drugim smjesama. Znanstvenici i zakonodavci također traže nove načine kako bi pružili informacije koje nedostaju, a potrebne su za bolje poznavanje smjesa kojima smo izloženi.

ECHA prati dostignuća u ovom području i surađuje s industrijom, znanstvenom zajednicom i međunarodnim organizacijama kako bi se analizirale potrebe za procjenom kombinirane opasnosti i rizika s obzirom na kemikalije na europskom tržištu, a kada se utvrdi određena potreba, ECHA djeluje na rizike koji proizlaze iz kombiniranih učinaka. Primjere tih djelovanja pogledajte u poveznicama ispod.

Saznajte više


Route: .live2