Skip to Content

Bisfenolis A

Bisfenolis A (BPA) naudojamas rinkoje nuo praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio. Jis naudojamas įvairiose vartojimo prekėse, kaip antai plastikiniuose buteliuose ir kasos čekiuose. Dėl pavojingų savybių BPA naudojimas jau apribotas kai kuriuose produktuose ES.

BPA yra daugelyje įprastų vartojimo prekių, pavyzdžiui, daugkartinio naudojimo stalo reikmenyse ir plastikiniuose buteliuose, sporto įrangoje, kompaktiniuose diskuose ir skaitmeniniuose vaizdo diskuose. Epoksidinės dervos, kurių sudėtyje yra BPA, naudojamos vandentiekio vamzdynų ir maisto bei gėrimų skardinių vidinei pusei padengti siekiant prailginti jų galiojimo trukmę ir išvengti metalo skonio maisto gaminiuose ar gėrimuose. BPA taip pat naudojamas termografinio popieriaus gamyboje kaip ryškalas, padedantis išryškinti rašalą. Jo yra parduotuvių čekiuose ir viešojo transporto bei automobilių stovėjimo bilietuose.

Kaip ir kodėl BPA naudojimas yra kontroliuojamas

Europos Sąjungoje bisfenolis A klasifikuojamas kaip cheminė medžiaga, kuri turi toksišką poveikį mūsų reprodukciniams gebėjimams. Visi BPA gamintojai, importuotojai ar tiekėjai privalo iki 2018 m. kovo 1 d. suklasifikuoti ir paženklinti gaminius, kurių sudėtyje yra BPA, kaip toksiškas reprodukcijai medžiagas. Taip įmonės bus geriau informuotos apie galimą pavojingą poveikį ir galimus darbuotojų apsaugos būdus.

BPA įtrauktas į autorizuotinų medžiagų kandidatinį sąrašą pagal REACH reglamentą, nes jis yra toksiškas reprodukcijai ir pasižymi endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis. Kalbant apie visas į kandidatinį sąrašą įtrauktas medžiagas, vartotojai turi teisę bet kokio gaminio tiekėjo paklausti, ar jo sudėtyje yra BPA, kurio koncentracija viršija 0,1 proc. Tokiu atveju tiekėjas turi pateikti šią informaciją per 45 dienas nuo užklausos pateikimo, taip pat pateikti pakankamą informaciją, kad vartotojai galėtų saugiai naudoti tą gaminį.

Siekdamos išvengti, kad BPA būtų pakeistas kita chemine medžiaga, galinčia sukelti panašias problemas, institucijos vertina panašių medžiagų, kaip antai bisfenolis S, savybes ir paskirtį ir gali taip pat nuspręsti ateityje kontroliuoti jų naudojimą.

Ribojamas naudojimas termografiniame popieriuje

Europos Sąjungoje BPA naudojimas termografinio popieriaus gamyboje apribotas nuo 2016 m. Draudimas jį naudoti įsigalios 2020 m., tad įmonėms suteikta laiko atsisakyti jo palaipsniui ir surasti saugesnę alternatyvą. Todėl popieriaus gamintojai turės pakeisti BPA kitais ryškalais. Tikimasi, kad BPA naudojimo apribojimai termografinio popieriaus gamyboje bus naudingi darbuotojams, kasdien dirbantiems su gaminiais, kurių sudėtyje yra termografinio popieriaus, pavyzdžiui, krautuvininkams ir bilietų pardavėjams. Ribotas naudojimas medžiagose, kurios liečiasi su maistu

Nuo 2011 m. birželio 1 d. visoje Europos Sąjungoje BPA draudžiama naudoti kūdikiams maitinti skirtuose buteliukuose. Europos Sąjungoje BPA leidžiama naudoti medžiagose, kurios liečiasi su maistu, tačiau nustatytas maksimalus leistinas kiekis, kuris gali išsiskirti iš medžiagos. Be to, kai kurios valstybės narės yra nustačiusios papildomų apribojimų produktams, kurių sudėtyje yra BPA. Belgijoje, Švedijoje ir Danijoje jį taip pat draudžiama naudoti kitose medžiagose, kurios liečiasi su kūdikiams ir jaunesniems nei trejų metų vaikams vartoti skirtu maistu. Prancūzija uždraudė BPA naudoti visose maisto pakuotėse, talpyklose ir induose.

Ribotas BPA kiekis žaisluose

Šiuo metu Europos Sąjungoje ribojamas BPA kiekis, galintis išsiskirti iš vaikams iki trejų metų skirtų žaislų ir visų kitų žaislų, kurie pagal paskirtį gali būti naudojami vaiko burnoje. Šis apribojimas nustatytas siekiant užtikrinti, kad žaislai būtų saugūs ir juose nebūtų vaikams nesaugaus BPA kiekio.

Daugiau informacijos


Route: .live2