Skip to Content

Glifosatas

Glifosatas – tai viena plačiausiai pesticiduose naudojamų veikliųjų medžiagų, neleidžiančių nepageidaujamiems augalams augti greta pasodintų kultūrų arba sunaikinančių tokius augalus ar jų dalis. Šios medžiagos dažnai vadinamos herbicidais arba piktžoles naikinančiomis medžiagomis.

Glifosatas naudojamas žemės ūkyje ir sodininkystėje siekiant prieš sėją išnaikinti piktžoles. Tais atvejais, kai auginami glifosatui atsparūs genetiškai modifikuoti augalai, cheminė medžiaga taip pat naudojama po sėjos naikinant tarp kultūrų augančias piktžoles. Tačiau tokia praktika Europos Sąjungoje netaikoma.

Kokių veiksmų ECHA imasi dėl glifosato?

ECHA prižiūri, kaip įgyvendinamas su cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimu ir ženklinimu susijęs teisės aktas. Šiuo teisės aktu reglamentuojama cheminių medžiagų vertinimo ir ženklinimo tvarka, atsižvelgiant į pavojingas savybes, kurių gali turėti tokios medžiagos (pvz., nuodai, degios cheminės medžiagos, ėsdinančios cheminės medžiagos ir pan.).

Dėl tam tikrų cheminių medžiagų, pvz., pesticidų, klasifikavimo sprendimas gali būti priimamas ES lygmeniu, tuomet jis galioja visoje Europoje. Praktiškai tai reiškia, kad bus reikalaujama naudoti atitinkamą ženklinimą, siekiant įspėti vartotojus apie kiekvieną produktą, kuriame yra cheminė medžiaga.

Vokietijos federalinis Darbuotojų saugos ir sveikatos institutas (vok. BAuA) pateikė pasiūlymą, pagal kurį glifosatui (be dabartinės suderintos klasifikacijos) reikėtų taikyti papildomą suderintą klasifikaciją atsižvelgiant į konkretų toksišką poveikį konkretiems organams po pakartotinio poveikio. Kaip nustatyta CLP reglamente, ECHA prašė susijusių šalių pateikti pastabas dėl šio pasiūlymo ir ragino tai padaryti per viešas konsultacijas, kurios užbaigtos 2016 m. liepos 18 d.

Daugiau informacijos

 

 


Route: .live1