Naar content

Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) is al sinds de jaren zestig in de handel. De stof wordt gebruikt in diverse consumentenproducten, zoals plastic flessen en bonnetjes. Vanwege de gevaarlijke eigenschappen is het gebruik van BPA in de EU al in verscheidene producten beperkt.

BPA is te vinden in veel gangbare consumentenartikelen zoals herbruikbaar tafelgerei en plastic flessen, sportuitrusting, cd's en dvd's. Epoxyharsen die BPA bevatten worden gebruikt voor het coaten van de binnenkant van waterleidingen en de binnenkant van blikjes voor voedsel en dranken om de houdbaarheid van deze producten te verlengen en om te voorkomen dat de inhoud naar metaal gaat smaken. BPA wordt bijvoorbeeld ook gebruikt als kleurontwikkelaar in thermisch papier om te helpen de inkt zichtbaar te maken. Het kan voorkomen in kassabonnen van winkels en tickets voor openbaar vervoer en parkeren.

Waarom en hoe wordt BPA gereguleerd?

Bisfenol A is in de EU ingedeeld als een stof die giftige effecten heeft op ons voortplantingsvermogen. Iedereen die iets vervaardigt, invoert of levert moet per 1 maart 2018 producten die BPA bevatten indelen en etiketteren als giftig voor de voortplanting. Zo zijn bedrijven beter geïnformeerd over de mogelijke gevaarlijke effecten van BPA en over de manier waarop werknemers kunnen worden beschermd.

BPA staat op de lijst van stoffen die onder de REACH-verordening voor verplichte autorisatie in aanmerking komen omdat het giftig is voor de voortplanting en hormoonontregelende eigenschappen bezit. Voor alle stoffen die op deze lijst staan, hebben consumenten het recht om de leverancier van een product te vragen of het BPA bevat in een concentratie van meer dan 0,1%. Als dat zo is, moet de leverancier deze informatie binnen 45 dagen na het verzoek verstrekken, met daarbij voldoende informatie om de consument het product veilig te kunnen laten gebruiken.

Om te voorkomen dat BPA wordt vervangen door andere stoffen die vergelijkbare problemen kunnen veroorzaken, beoordelen instanties de eigenschappen en het gebruik van vergelijkbare stoffen, zoals bisfenol S (BPS), en kunnen zij besluiten deze ook in de toekomst te reguleren.

Beperking in thermisch papier

Het gebruik van BPA in thermisch papier is sinds 2016 in de EU beperkt. Dit verbod wordt van kracht in 2020, wat bedrijven de tijd geeft om het gebruik af te bouwen en een veiliger alternatief te vinden. Als gevolg daarvan zullen papierfabrikanten BPA moeten vervangen door andere kleurontwikkelaars. Naar verwachting zullen werknemers die dagelijks werken met producten die thermisch papier bevatten, zoals winkeliers en kaartverkopers, veel baat hebben bij de beperking van BPA in thermisch papier. Beperking in materiaal dat in aanraking komt met voedsel

Sinds 1 juni 2011 is BPA in de EU verboden als bestanddeel van zuigflessen. In de EU kan BPA worden gebruikt in materiaal dat in aanraking komt met voedsel, maar er is een maximum gesteld aan de hoeveelheid die uit het materiaal mag vrijkomen. Sommige lidstaten hebben bovendien verdere beperkingen opgelegd voor producten die BPA bevatten. In België, Zweden en Denemarken is BPA ook verboden in ander materiaal dat in aanraking komt met voedsel dat bestemd is voor baby's en kinderen jonger dan drie jaar. In Frankrijk is BPA verboden in alle verpakkingen, houders en gebruiksvoorwerpen die in aanraking komen met voedsel.

Beperking in speelgoed

Momenteel geldt in de EU een grenswaarde voor de hoeveelheid BPA die mag vrijkomen uit speelgoed voor kinderen tot drie jaar oud en uit speelgoed dat bedoeld is om door kinderen in de mond te worden genomen. Deze grenswaarde is ingesteld om te waarborgen dat speelgoed veilig is en kinderen niet blootstelt aan onveilige concentraties.

Meer informatie


Route: .live1