Meer informatie over chemische veiligheid op het werk - Chemicals In Our Life

Meer informatie over chemische veiligheid op het werk

Bekendheid met de chemische stoffen waarmee u werkt is belangrijk om te weten hoe ze veilig kunnen worden gebruikt. Er is veel betrouwbare informatie beschikbaar, dus maak daar gebruik van.

Op onze website is informatie te vinden over de gevaarlijke en veelgebruikte chemische stoffen op de EU-markt en hoe ze zijn ingedeeld.

Mettertijd kunnen nieuwe gevaren voor chemische stoffen worden vastgesteld. Dit kan ertoe leiden dat hun gevarenindeling verandert en uw werkgever moet mogelijk de risicobeoordeling en veiligheidsmaatregelen op uw werkplek opnieuw beoordelen. Zorg er dus voor dat u of uw werkgever regelmatig op onze website kijkt.

‘Zoeken naar chemische stoffen’ is een goede plek om te beginnen.

Dit is een unieke informatiebron over de chemische stoffen die in Europa worden vervaardigd en ingevoerd. Aan de orde komen o.a. hun gevaarlijke eigenschappen, hun indeling en etikettering en ook het veilige gebruik ervan. De database wordt regelmatig bijgewerkt.

Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA)

In heel Europa komen miljoenen werknemers in contact met chemische en biologische stoffen die schadelijk voor hen kunnen zijn. EU-OSHA houdt zich ook bezig met gevaarlijke stoffen die een risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van werknemers. Het agentschap werkt eraan werkplekken in Europa veiliger, gezonder en productiever te maken ten behoeve van bedrijven, werkgevers en overheden.

Doe navraag bij uw vakbond

Europese vakbonden werken actief samen met EU-instanties om werknemers te beschermen tegen chemische blootstelling. U kunt op hun websites een schat aan informatie vinden, met tools en nuttige ondersteuning om u te helpen veilig te werken.

Heathy workplaces - manage dangerous substances