Naar content

Lees de etiketten

Veiligheid op het werk begint met het kennen en begrijpen van de etikettering en instructies voor een veilig gebruik van gevaarlijke chemische stoffen. Leveranciers van chemische stoffen zijn wettelijk verplicht om hun stoffen en mengsels in te delen. Leer de etiketten kennen voor uw veiligheid!

Gevaarlijke stoffen en mengsels moeten worden ingedeeld, en chemische stoffen die in de handel worden gebracht, moeten correct worden geëtiketteerd en verpakt.

Uit etiketten kunt u opmaken welke chemische stoffen gevaarlijk zijn en wat de schadelijke effecten ervan kunnen zijn. Ze vertellen u ook hoe u gevaarlijke stoffen veilig kunt bewaren en gebruiken.

Etiketten op producten die gevaarlijke chemische stoffen bevatten, geven aan wat de fysische, gezondheids- en milieugevaren van het product zijn. Er staat ook op welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen voor een veilig gebruik van de producten. De etikettering is in de hele wereld gelijk. Dus waar u ook werkt, leer de etiketten kennen voor uw veiligheid.

Klik hier voor een infografiek met uitleg over de etiketten.

Controleer de indeling van chemische stoffen

Leveranciers van chemische stoffen zijn verantwoordelijk voor de indeling van de stoffen en mengsels die ze leveren. Dit wordt eigen indeling genoemd.

Soms wordt de indeling overeengekomen door onafhankelijke deskundigen op Europees niveau. Dit wordt geharmoniseerde indeling genoemd. De gevaarlijkste stoffen die de gezondheid van werknemers schaden, hebben veelal een geharmoniseerde indeling.

Dit houdt in dat fabrikanten in heel Europa wettelijk verplicht zijn deze stoffen op dezelfde wijze in te delen en te etiketteren. Dus zelfs als uw leverancier verandert, zorgt harmonisatie ervoor dat de stof dezelfde indeling en etikettering houdt. Hierdoor kunt u gemakkelijker weten welke voorzorgsmaatregelen u moet nemen bij het gebruik van de stof.

Er zijn duizenden stoffen met een geharmoniseerde indeling en de lijst groeit. Een voorbeeld is formaldehyde. Dankzij de geharmoniseerde indeling is er een EU-breed systeem voor beheersing van de risico's van deze stof. Dit is goed nieuws voor werknemers en professionals in veel industriële sectoren, met name in de gezondheidszorg, de bouw, de auto-industrie en de textielindustrie, waar de blootstelling hoog kan zijn.


Route: .live1