Przejdź do komentarzy

Czytajmy etykiety

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy zaczyna się od poznania i zrozumienia oznakowania oraz bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznych. Zgodnie z prawem dostawcy chemikaliów mają obowiązek klasyfikowania swoich substancji i mieszanin. Czytajmy etykiety i bądźmy bezpieczni.

Niebezpieczne substancje i mieszaniny muszą być zaklasyfikowane, a substancje chemiczne, które są dostępne na rynku, muszą być odpowiednio oznakowane i opakowane.

Etykiety pomagają zidentyfikować, które chemikalia są niebezpieczne i w jaki sposób mogą zagrozić zdrowiu. Dowiadujemy się z nich także jak bezpiecznie przechowywać i obchodzić się z niebezpiecznymi substancjami.

Etykiety produktów zawierających niebezpieczne chemikalia wskazują zagrożenia fizyczne oraz zagrożenia dla zdrowia i środowiska związane z użytkowaniem danego produktu. Są na nich także wyszczególnione środki ostrożności, które należy podjąć, aby bezpiecznie obchodzić się z produktem. Na całym świecie używa się takiego samego oznakowania, więc zapoznanie się z etykietami jest konieczne niezależnie od miejsca pracy.

Kliknij tu, aby zobaczyć infografikę objaśniającą oznaczenie etykiet

Sprawdź klasyfikację chemikaliów

Dostawcy chemikaliów odpowiadają za klasyfikację dostarczanych przez siebie substancji i mieszanin. Określa się ją jako klasyfikację własną.

W niektórych przypadkach klasyfikacja jest uzgadniana przez niezależnych ekspertów na poziomie europejskim. Jest ona wówczas określana jako klasyfikacja zharmonizowana. Wiele najbardziej niebezpiecznych substancji zagrażających zdrowiu pracowników występuje w klasyfikacji zharmonizowanej.

Oznacza to, że producenci w całej Europie są zobowiązani prawnie do zaklasyfikowania i oznakowania etykiet w ten sam sposób. Zatem nawet jeśli zmieni się dostawca, harmonizacja zapewnia jednolitą klasyfikację i oznakowanie substancji. Ułatwia to podejmowanie właściwych środków ostrożności przy obchodzeniu się z daną substancją.

Na liście klasyfikacji zharmonizowanej są już tysiące substancji, a wciąż dodaje się nowe. Przykładem może być formaldehyd. Uwzględnienie go w klasyfikacji zharmonizowanej pozwala na stworzenie ogólnounijnego systemu zarządzania ryzykiem. To dobra informacja dla pracowników i specjalistów wielu gałęzi gospodarki, szczególnie medycyny, budownictwa, branży motoryzacyjnej i przemysłu włókienniczego, gdzie narażenie może być wysokie.


Route: .live1