Sari la continut

Măsuri de precauție și expunere

Fișele tehnice de securitate și scenariile de expunere vă ajută să manipulați în mod corespunzător substanțele chimice și să vă protejați. Furnizorii de substanțe chimice periculoase folosite la locul de muncă trebuie să furnizeze aceste informații privind siguranța iar dumneavoastră le puteți obține de la angajatorul dumneavoastră.

O fișă cu date de securitate (FDS) conține informații referitoare la o substanță chimică sau un amestec. Aceasta conține informații, în special pentru angajatori, cu privire la pericole, inclusiv pericolele pentru mediul înconjurător și sfaturi privind utilizarea în siguranță la locul de muncă.

Fișele cu date de securitate ajută lucrătorii să ia măsurile necesare pentru a-și proteja sănătatea și securitatea la locul de muncă și pentru a proteja mediul. Ele oferă, de exemplu, informații privind depozitarea, manipularea și eliminarea în condiții de siguranță. Fișa cu date de securitate trebuie, în special, să permită angajatorilor să stabilească prezența oricăror substanțe chimice periculoase la locul de muncă și să evalueze eventualele riscuri pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor acestora.

Pentru substanțele chimice periculoase produse în cantități mari, fișele cu date de securitate trebuie extinse pentru a conține și mai multe informații despre modul în care le puteți utiliza în siguranță. Pentru amestecuri, cum ar fi vopselele și solvenții, informațiile pot fi incluse în corpul principal al fișei cu date de securitate.

Informații referitoare la siguranță pentru substanțe pot fi găsite în scenariile de expunere anexate la fișele cu date de securitate. Scenariile de expunere sunt documente care definesc condițiile de manipulare a substanțelor periculoase fără expunere la riscuri inacceptabile. Cu alte cuvinte, acestea sunt instrucțiuni de utilizare în condiții de siguranță.

Cum rămâne cu nivelurile maxime de expunere?

Controlul expunerii la substanțe chimice în diferite condiții de lucru este important pentru a vă asigura că vă mențineți în siguranță la locul de muncă chiar și atunci când manipulați substanțe chimice nocive.

Legislația UE privind substanțele chimice include niveluri maxime recomandate pentru expunerea la substanțe chimice. Acestea sunt nivelurile de concentrație sub care o substanță chimică nu dăunează sănătății noastre. Aceste „niveluri calculate fără efect” (DNEL) provin de la furnizorii dumneavoastră. Pentru substanțele biocide, se utilizează „niveluri acceptabile de expunere” (AEL).

Informațiile și sfaturile practice din fișele cu date de securitate și scenariile de expunere sunt instrumente-cheie pentru planificarea măsurilor de siguranță la locul de muncă și păstrarea cu succes a expunerii sub nivelurile calculate fără efect.

Angajatorul dumneavoastră trebuie să verifice toate aceste informații și să verifice dacă au fost puse în aplicare măsurile adecvate și măsurile de precauție pentru evitarea riscurilor. Acest lucru asigură controlul expunerii la substanțe chimice la locul de muncă. Asigurați-vă că dumneavoastră și alți lucrători din întreprinderea dumneavoastră înțelegeți și aplicați măsurile conținute în fișele cu date de securitate extinse. În caz contrar, vă puteți adresa angajatorului dumneavoastră pentru instruire.


Route: .live1