Skip to Content

Разрушителите на ендокринната система и нашето здраве

Разрушителите на ендокринната система могат да причинят сериозни последици за здравето като безплодие, рак и нарушения на развитието, например дефекти при раждането. Но къде се използват и какво се прави, за да бъдем защитени?

Ендокринната система е комплексна мрежа за комуникация между нервната система и ключови телесни функции като възпроизвеждане, имунитет, метаболизъм и поведение.

Проучванията показват, че някои химикали, които пречат на хормоналните ни системи, могат да окажат негативно влияние върху нашия метаболизъм, растеж, сън и дори настроение. Тези химикали — известни като разрушители на ендокринната система — са най-вече произведени от човека и се намират в материали като пестициди, метали, добавки или като замърсители в храните и козметиката.

Отрицателните последици за здравето, които могат да бъдат причинени от вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, включват намаляване на броя на сперматозоидите и рак на тестисите при мъжете, въздействие върху нервната и имунната системи и увеличен брой на децата от мъжки пол, родени с генитални деформации. Всъщност голяма част от младите мъже — до 40 % в някои държави — са с ниско качество на спермата, което намалява способността им да създават деца.

Последните проучвания показват също така, че разрушители на ендокринната система могат да повлияят на системите, които контролират развитието на телесните мазнини и увеличаването на теглото. Освен това повишените честоти на невроповеденчески разстройства като дислексия, умствена изостаналост, аутизъм и ADHD се свързват с експозицията на разрушители на ендокринната система.

Може да бъдем изложени на разрушители на ендокринната система чрез храна, прах, вода и чрез вдишване на газове и частици във въздуха или просто чрез контакт с кожата, например при прилагане на продукти за лична хигиена.

Понякога ефектите, причинени от веществото, разрушаващо ендокринната система, се наблюдават дълго след излагане на въздействието. Например, излагането на ембрионите на въздействието на такова вещество може да доведе до отрицателни последици за здравето, когато достигнат зряла възраст. Тези ефекти също могат да бъдат унаследени от бъдещите поколения.

Може да откриете вещества, за които се подозира, че са разрушители на ендокринната система в ежедневните продукти като пластмасови бутилки, играчки, контейнери за храни, изработени от метал, електронни устройства, козметика, пестициди и детергенти.

The views presented in the video do not necessarily represent the official position of the European Chemicals Agency.
The video interview is from the ‘People and perspectives’ section of ECHA’s newsletter issue February 2018

Какво прави ЕС по въпроса?

ЕС предприема действия на много различни равнища — от научни изследвания до регулиране, и активно идентифицира разрушителите на ендокринната система. Все по-голям брой химикали се идентифицират като вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), поради техните свойства да разрушават ендокринната система.

Такъв химикал е бисфенол А (BPA). BPA е в списъка с кандидат-вещества за разрешаване съгласно Регламента REACH, тъй като е токсичен за репродукцията и поради неговите свойства на разрушаване на ендокринната система. Още преди официалното идентифициране на BPA като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, поради свойствата му за разрушаване на ендокринната система, бе решено той да бъде забранен в термичната хартия, в която се използва като проявител на бои. Той може да се намери в касови бележки от продажби в магазини и билети за обществен транспорт и паркинг. Забраната влиза в сила през 2020 г., за да се даде време на фирмите да прекратят употребата на BPA и да намерят по-безопасни алтернативи.

BPA е забранен за употреба в шишета за хранене на кърмачета в ЕС от 1 юни 2011 г. В ЕС BPA може да се използва в материали в контакт с храна, но има максимално количество, разрешено да се отделя от материала. Освен това някои държави членки са наложили допълнителни ограничения върху продуктите, съдържащи BPA.

Фталатите са химикали, които често се използват за увеличаване и поддържане на гъвкавостта на виниловите пластмаси. DEHP, DBP, DIBP и BBP са четири фталата, които са добавени към списъка на кандидатите за SVHC, поради техните разрушаващи ендокринната система свойства. Наложени са или се подготвят ограничения за тези и други фталати.

ЕС непрекъснато работи за идентифицирането на опасни химикали, включително веществата, които разрушават ендокринната система, и за да гарантира, че те са заменени с по-безопасни алтернативи. Критериите за идентифициране на химикали с разрушаващи ендокринната система свойства в биоцидите са договорени на равнище ЕС. Критериите важат от юни 2018 г.

Последвайте връзките по-долу, за да научите повече за примери за вещества, които са идентифицирани като вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система:

Прочетете повече


Route: .live2