Skip to Content

Химикали в храните

Всички храни са направени от химически вещества. Много от тях се срещат в природата, а някои не. Прочетете за добавките и разберете къде да потърсите повече информация.

Просто помислете за хранителните вещества във вашата храна като въглехидрати, белтъчини, мазнини и фибри — те са съставени от химически съединения. Няма храна без химикали. Например ягодата съдържа много химикали:


(Източник: Джеймс Кенеди)

Някои химикали обаче могат да повдигнат опасения за здравето. Това зависи от тяхната токсичност и нивата им в тялото ни. Учените съветват за безопасни нива на тяхното присъствие в храната и информират вземащите решения, които след това регулират употребата на химикали в храните.

В Европа, Европейският орган за безопасност на храните се занимава с безопасността на храните, включително химикалите в храните.

Информация за добавките в храните

Добавките в храните се използват за много цели. Например те могат да се използват за оцветяване, за подслаждане или за консервиране на храната. В Европейския съюз добавките в храните се идентифицират с Е-номер и се включват в списъка със съставките на продукта. Етикетите на продукта трябва да посочват функцията на добавката (напр. оцветител, консервант) и специфичното вещество, което се използва (напр. Е 415 или ксантанова гума).

Европейската комисия поддържа база данни за добавките в храните, които са одобрени в ЕС.

Материали, влизащи в контакт с храни

Материалите, влизащи в контакт с храните, са например опаковки и съдове, кухненско оборудване, прибори за хранене и ястия. Те могат да бъдат изработени от различни материали, включително пластмаса, каучук, хартия и метал.

Тъй като химикалите могат да преминават от материалите в храните, безопасността на материалите, влизащи в контакт с храни, трябва да бъде оценена. Материалите трябва да бъдат произведени така, че всяко възможно преминаване в храната да не създава опасения за безопасността.

Европейският орган за безопасност на храните оценява безопасността на материалите, влизащи в контакт с храни.

Повече информация


Route: .live2