Skip to Content

Защити себе си

Като работник има много неща, които можете и трябва да направите, за да предпазите себе си и другите около вас, когато боравите с опасни химикали. Уверете се, че спазвате основните стъпки, за да останете в безопасност.

Химическите вещества на работното място могат да причинят опасности за вас и другите работници около вас. При неправилно боравене може да се разнесат дим или течности, които да причинят например отравяне и проблеми с дишането. Някои химикали могат да причинят и рак, да навредят на плода или репродуктивното здраве.

Ето списък за проверка, който да ви помогне да останете в безопасност.

 • Искайте редовна информация и обучение за това как да боравите с опасни химикали.
 • Прочетете и вникнете в информационните листове за безопасност, включително опасностите за всяко химично вещество, с което работите.
 • Научете как да боравите с химикали правилно, за да избегнете експозиция.
 • Никога не оставяйте открит пламък без надзор.
 • Работете внимателно с химикалите.
 • Завържете дългите коси назад и отстранете широките дрехи.
 • Използвайте подходящи обувки и не използвайте аксесоари.
 • Използвайте предпазни очила, както и всякакви други подходящи лични предпазни средства, по всяко време.
 • Бъдете наясно с хигиената.
 • Изхвърляйте отпадъците по подходящ начин
 • Незабавно съобщавайте за злополуки на вашия ръководител.

В зависимост от работното ви място, посочените тук стъпки и информацията, която ви е необходима, за да вършите безопасно работата си, може да са различни. Не забравяйте, че ако имате някакви съмнения, винаги може да се обърнете към вашия пряк ръководител. Повече информация и практически съвети относно безопасността на работното място можете да намерите в Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.

Прочетете повече


Route: .live2