Přejít k obsahu

Chemické látky způsobující alergie

Alergiemi trpí více lidí než kdykoli dříve. Vyvolávají je některé uměle vyrobené chemické látky, ale také přirozeně se vyskytující alergeny jako pyl, rostliny či potraviny.

Od průmyslové revoluce došlo k významnému nárůstu výskytu alergických onemocnění, například astmatu nebo kontaktní dermatitidy. Důvodů této situace je celá řada, přičemž jednou z pravděpodobných příčin je skutečnost, že jsme vystaveni působení mnohem většího počtu chemických látek než v minulosti.

Spektrum alergických reakcí je široké – od relativně malých, jako jsou svrbění a zčervenání pokožky, až po závažné, jako je život ohrožující anafylaktický šok – podle toho, jak silný alergen je. Lidé však na konkrétní alergen, tedy látku způsobující alergii, nereagují všichni stejně. Proto je důležité zjistit reakce vašeho vlastního těla a upravit si prostředí kolem sebe, jak nejlépe dovedete.

Jak postupuje EU?

Evropská unie se snaží na základě údajů o látkách, které jsou na trhu, shromážděných z odvětví průmyslu, určit látky zvyšující citlivost. Tyto údaje jsou spolu s informacemi z různých dalších zdrojů prověřovány, a je-li zjištěna nová látka potenciálně vzbuzující obavy, mohou být přijata vhodná opatření k řízení rizik.

Je-li například známo, že látka způsobuje alergie, může EU omezit její použití, aby chránila spotřebitele a pracovníky.

Jedním z takových příkladů je chrom, který se po dlouhá léta používal při výrobě koženého zboží, jako jsou boty, rukavice a kabelky. Dodává totiž kůži pružnost. Chrom se nicméně může z kůže uvolnit na pokožku, nebo dokonce proniknout skrz ni, a to u některých lidí vyvolává alergické reakce.

Pro zobrazení informační grafiky klikněte zde

Odhaduje se, že od té doby, co bylo používání chromu omezeno, se každý rok podařilo zabránit vzniku přibližně 11 000 nových případů alergie.

Dalším podobným příkladem je nikl, který doposud zůstává hlavní příčinou kožních alergií v Evropě. Používání niklu bylo omezeno u výrobků, které se dostávají do dlouhodobého kontaktu s kůží, jako jsou náušnice, náramkové hodinky a zipy na šatech.

Dodavatelé, kteří uvádějí na trh výrobky obsahující některé isokyanáty (MDI), musí zabezpečit, aby obal obsahoval ochranné rukavice a upozornění pro vás jakožto spotřebitele o možných alergických reakcích, pokud se u vás projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty. Kontaktu s těmito výrobky by se měly vyhnout také osoby, které trpí astmatem nebo kožními problémy. Na obalu by mělo být rovněž uvedeno, že pokud není možné zajistit dostatečné větrání, je třeba používat vybavení pro ochranu dýchacích cest. 

Alergie se obvykle projeví na té části těla, která přišla do kontaktu s alergenem.

Pod níže uvedenými odkazy se o běžných alergenech dočtete více.

  • Nikl, pokud se uvolní z bižuterie, může vyvolat podráždění v místech, kde se dostal do kontaktu s kůží.
  • Metylendifenyl diisokyanát (MDI), používaný v barvách ve spreji a v potahovacích nátěrech střech, je látka, o níž je dobře známo, že způsobuje zvýšenou citlivost dýchacích cest a při vdechování může vyvolat alergickou reakci. (odkaz na informační kartu)
  • Chrom, používaný při zpracovávání kožených výrobků, může způsobit kožní alergii.
  • Dimetylfumarát (DMF) je protiplísňová chemická látka, která se běžně používá a přidává v sáčcích ke spotřebnímu zboží, jako jsou boty nebo pohovky. Látka se ovšem může přenést na výrobky i na kůži osob a vyvolat alergické reakce jako svrbění, zarudnutí a podráždění.

Řada látek senzibilizujících dýchací cesty byla identifikována jako látky vzbuzující mimořádné obavy. To je první krok směrem k nahrazení látky látkou méně nebezpečnou. Jakmile je látka zařazena na seznam látek podléhajících povolení podle nařízení REACH, mohou ji v EU používat pouze společnosti, které o povolení požádaly a získaly jej.

Co můžete dělat vy

Pokud se u vás objeví alergická reakce a myslíte si, že by mohla být způsobena chemickou látkou, poraďte se s lékařem a pokuste se určit, co reakci vyvolalo. Pokud máte například podezření, že jste alergičtí na látku obsaženou v pracím prášku, můžete s sebou k lékaři přinést štítek výrobku obsahující seznam složek.


Route: .live1