Přejít k obsahu

Chemické látky v kosmetických přípravcích

V Evropě používáme v průměru alespoň sedm různých kosmetických přípravků denně. Jejich sortiment sahá od hygienických prostředků, jako je mýdlo, šampon, deodorant a zubní pasta, až po zkrášlující přípravky, jako jsou parfémy a make-up. Kosmetické přípravky obsahují mnoho chemických látek – podívejte se na štítky s jejich složením.

Evropa má nejucelenější zákony o kosmetických přípravcích na světě. Předpisy o kosmetických přípravcích obsahují seznam, který uvádí látky povolené k použití, látky se specifickými omezeními a zakázané látky.

Některé chemické látky v kosmetických přípravcích mohou vyvolávat alergické reakce. Tyto složky jsou často syntetické, mohou však být i přírodního původu. Slovo „přírodní“ tedy nemusí nutně znamenat vyšší bezpečnost.

Látkami, které mohou vyvolávat alergické reakce, bývají konzervační přípravky a parfémy. Konzervační přípravky slouží k prodloužení trvanlivosti přípravku a k usmrcení bakterií, které by se na něm jinak pomnožily.

Kdo odpovídá za bezpečnost kosmetických přípravků?

Před prodejem kosmetického přípravku musí výrobce zajistit, aby tento přípravek prošel vědeckým posouzením bezpečnosti. Informace z tohoto posouzení, které prokazují, že látka použitá v přípravku nepředstavuje zdravotní riziko, musí předložit evropským úřadům prostřednictvím oznamovacího portálu pro kosmetické přípravky.

Dohled nad trhem a testy přípravků provádějí úřady v každé zemi EU. Přípravky, které obsahují zakázané chemické látky, mohou z trhu stáhnout. Tyto přípravky jsou poté nahlášeny Evropské komisi, která tyto informace předá všem zemím EU.

Je možné se přihlásit k odběru týdenního soupisu přípravků, které byly staženy v kterékoli ze zemí EU, protože se zjistilo, že nejsou bezpečné.

Nanomateriály

Nanomateriál v kosmetických přípravcích je nerozpustný nebo bioperzistentní a cíleně vyrobený materiál. V EU se po společnostech vyžaduje, aby uváděly, zda jejich kosmetický přípravek obsahuje nanomateriály.

Nanomateriály používané jako barviva, konzervační přípravky a UV filtry musí být nejprve povoleny Evropskou komisí, a teprve poté mohou být použity v kosmetických přípravcích. 

Nanomateriály musí být na seznamu složek označeny slovem „nano“ v závorkách za názvem látky.

Zákaz zkoušek na zvířatech

Testování kosmetických přípravků na zvířatech je v Evropě zakázáno od roku 2004. V Evropě je také zakázáno uvádět na trh jakýkoli kosmetický přípravek, který obsahuje složky testované na zvířatech.

Mnoho složek, které jsou součástí kosmetických přípravků, se však rovněž používá v jiných prostředcích, jako jsou léčiva, detergenty a potraviny. Některé z těchto látek proto mohou i přesto podléhat požadavkům na zkoušky na zvířatech podle těchto právních předpisů. Dosud ještě existují určité zkoušky, které nelze nahradit spolehlivými metodami nezahrnujícími zkoušky na zvířatech, avšak EU a mezinárodní společenství pracují na jejich vývoji.


Route: .live2