Přejít k obsahu

Hledání bezpečnějších výrobk

S rostoucím množstvím informací o rizicích nebezpečných chemických látek a s rostoucí spotřebitelskou poptávkou po bezpečnějších chemických látkách stále více společností hledá bezpečnější alternativy.

Množství textilií, obuvi, oděvů a hraček se „zeleným“ označením nebo označením „bez toxických látek“ neustále narůstá. Někteří maloobchodníci k tomu rovněž přispívají tím, že se rozhodnou neprodávat výrobky obsahující látky vzbuzující mimořádné obavy.

Co a kde si koupíte, je zcela na vás. Jako vodítko vám však mohou posloužit různá označení výrobku nebo ekoznačky.

Ekoznačka EU

Díky logu ekoznačky EU snadno zjistíte, že určitý výrobek nebo služba jsou kvalitní a zároveň šetrné k životnímu prostředí. Tato značka je snadno rozpoznatelná a spolehlivá.

Aby výrobky ekoznačku EU získaly, musí splnit přísný soubor kritérií. Tato environmentální kritéria berou v úvahu celý životní cyklus výrobku – od těžby surovin přes výrobu, balení a přepravu, až po používání vámi a nakonec váš koš na tříděný odpad.

Tato značka byla v Evropě udělena tisícům výrobků. Patří mezi ně například mýdla a šampony, dětské oblečení, barvy a laky, elektrické spotřebiče a nábytek a rovněž služby, jako jsou hotely a kempy.

Ekoznačka EU znamená, že:

  • Textilie, které si kupujete, neobsahují těžké kovy, formaldehyd, azobarviva a jiná barviva, která by mohla způsobit rakovinu, mutace nebo poškodit plodnost.
  • Obuv neobsahuje kadmium ani olovo a při její výrobě se nepoužívají látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví.
  • Mýdla, šampony a vlasové kondicionéry splňují přísné limity pro obsah nebezpečných látek.
  • Barvy a laky neobsahují těžké kovy, karcinogenní ani toxické látky.
  • Elektronika byla vyrobena s minimálním použitím nebezpečných látek./

Ekoznačka Nordic Swan

Ekoznačka Nordic SwanEkoznačka Nordic Swan zaručuje, že výrobky splnily přísná environmentální a klimatická kritéria. Znamená, že byl vyhodnocen dopad příslušného výrobku na životní prostředí v průběhu celého jeho životního cyklu – od surovin až po odpad. Rovněž stanovuje kritéria týkající se kvality, zdravotních aspektů a funkčnosti.

Více informací


Route: .live2