Přejít k obsahu

Chemické látky v potravinách

Veškeré potraviny jsou složeny z chemických látek. Mnoho z nich se vyskytuje přirozeně, některé nikoli. Přečtěte si o přídatných látkách a zjistěte si, kde lze nalézt další informace.

Vezměte si kupříkladu živiny v naší stravě, jako jsou sacharidy, bílkoviny, tuky a vláknina – jsou složeny z chemických sloučenin. Žádné potraviny „bez chemických látek“ neexistují. Například jahoda obsahuje mnoho chemických látek:


(zdroj: James Kennedy)

Některé chemické látky však mohou vzbuzovat obavy ohledně zdraví. Závisí to na jejich toxicitě a množství v těle. Vědci vydávají doporučení ohledně bezpečných hladin těchto látek v potravinách a podávají informace subjektům s rozhodovací pravomocí, které poté regulují použití chemických látek v potravinách.

V Evropě se bezpečností potravin, včetně chemických látek v potravinách, zabývá Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

A co potravinářské přídatné látky?

Potravinářské přídatné látky se používají z různých důvodů. Například mohou sloužit k obarvení, oslazení nebo ke konzervaci potravin. V Evropské unii se potravinářské přídatné látky označují kódem ve tvaru E + číslo a uvádějí se na seznamu složek každého výrobku. Štítky výrobků musí uvádět funkci přídatné látky (např. barvivo, konzervační přípravek) a konkrétní látku, která je použita (např. E 415 neboli xantanová guma).

Evropská komise spravuje databázi potravinářských přídatných látek, které jsou v EU schváleny.

Materiály určené pro styk s potravinami

Mezi materiály určené pro styk s potravinami patří například obaly a nádoby, kuchyňské náčiní, příbory a nádobí. Mohou být vyrobeny z řady materiálů včetně plastů, gumy, papíru a kovu.

Poněvadž chemické látky mohou z materiálů přecházet do potravin, musí být hodnocena také bezpečnost materiálů určených pro styk s potravinami. Tyto materiály musí být vyrobeny tak, aby potenciální přechod látek do potravin nevzbuzoval bezpečnostní obavy.

Bezpečnost materiálů určených pro styk s potravinami hodnotí Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

Více informací


Route: .live2