Přejít k obsahu

Problém s mikroplasty

Plasty jsou důležitým materiálem. Usnadňují nám život a jsou často lehčí a méně nákladné než alternativní materiály. Pokud však nejsou řádně zlikvidovány nebo recyklovány, mohou přetrvávat v životním prostředí dlouhou dobu a mohou se rovněž rozložit na malé kousky, které představují problém – mikroplasty.

Mikroplasty mohou být jako takové úmyslně vyráběny a záměrně přidávány do výrobků. Kromě toho obsahují některé plasty určité nebezpečné chemické látky, které mají nepříznivý dopad na přírodu a lidské zdraví.

Mikroplasty jsou velmi malé částice plastového materiálu (obvykle menší než 5 mm a často ještě mnohem menší, včetně nanoplastů). Mohou nezáměrně vzniknout opotřebováním z větších kusů plastů, například ze syntetických textilních výrobků. Mohou však být také úmyslně vyrobeny a záměrně přidány do výrobků za určitým účelem, například jako exfoliační perličky pro čištění pokožky tváře a těla nebo jako třpytivá součást mejkapu. Jakmile jsou mikroplasty uvolněny do životního prostředí, mohou se nahromadit ve zvířatech, například v rybách a plodech moře, a následně být zkonzumovány jako potravina spotřebiteli.

Několik členských států EU na základě obav o životní prostředí a lidské zdraví vydalo nebo navrhlo vnitrostátní zákaz záměrného používání mikroplastů v určitých spotřebitelských výrobcích, zejména pak užívání „mikroperliček“ v čisticích kosmetických přípravcích, kde slouží jako exfoliační a čisticí látky.

Kde lze mikroplasty nalézt?

Záměrné přidávané mikroplastové částice se používají v řadě výrobků uváděných na trh EU, například v určitých kosmetických přípravcích, přípravcích pro osobní péči, detergentech, čisticích přípravcích, barvách, výrobcích používaných v odvětví těžby ropy a zemního plynu a jako médium pro otryskávání. Kromě toho mohou některé výrobky záměrně uvolňovat mikroplasty jako součást své funkce, například prilované živiny používané v zemědělství.

Ve spotřebních výrobcích se mikroplastové částice nejtypičtěji používají jako abrazivum (například v kosmetických přípravcích jako exfoliační látky nebo látky pro zvýšení lesku známé jako mikroperličky), ale mohou mít též jiné funkce, jako je kontrola viskozity (hustoty), vzhledu a stability výrobku.

Co podniká EU?

Evropská komise požádala agenturu ECHA, aby vyhodnotila vědecké důkazy za účelem regulace používání mikroplastů záměrně přidávaných do různých druhů výrobků v EU a případně do ledna 2019 navrhla omezení. V současnosti se v rámci jiného projektu Evropské komise zkoumají další možnosti, jak snížit uvolňování mikroplastů do vodního prostředí. Další informace naleznete pod níže uvedenými odkazy.

Video

Více informací


Route: .live1