Skip to Content

Er fodboldbaner med kunstgræs sikre?

I mange år har man anvendt udendørs kunstgræsbaner til bl.a. fodbold, rugby, lacrosse og gæliske sportsgrene. Overfladen på udendørsbanerne er ofte fremstillet af gummigranulat for at gøre dem vejrbestandige og stødabsorberende samt for at give et godt fodfæste. Men er gummigranulat sikkert?

Det meste af granulatet kommer fra brugte gummidæk, der omdannes til små piller. Det er almindelig kendt, at dæk indeholder en række farlige kemikalier, og at granulatet kan frigive potentielt volatile stoffer, som kan indåndes. Er det derfor farligt at bruge granulatet til kunststofbaner?

Ikke særlig problematisk

ECHA har undersøgt sagen og vurderer, at den helbredsmæssige risiko ved at spille på en kunstig overflade er meget lille, da koncentrationen af de pågældende kemikalier målt i granulat (herunder polycycliske aromatiske kulbrinter, metaller og plastblødgørere) generelt har været meget lille. Dog udtalte ECHA, at der for indendørsbaners vedkommende er en risiko for, at nogle af de kemikalier, der afgives af granulatet, kan medføre hud- og øjengener for spillerne.

Vær sikker, mens du spiller

Vær sikker, mens du spiller Selvom det af rapporten fremgik, at risikoen er meget lille, er der altid en række ting, man kan gøre for at reducere risikoen yderligere:

  • Vask dine hænder, når du har spillet, og før du spiser.
  • Rens eventuelle skrammer eller sår.
  • Tag dine sportssko og dit sportstøj af, inden du tager hjem.
  • Lad være med at sluge granulatet.

 

Der vil blive fulgt op på ECHA's rapport for at se nærmere på behovet for eventuelle yderligere begrænsninger af visse kemikalier på kunststofbaner, især polycycliske aromatiske kulbrinter.


Route: .live2