Skip to Content

Er fodboldbaner med kunstgræs sikre?

I mange år har man anvendt udendørsbaner til bl.a. fodbold, rugby, lacrosse og gæliske sportsgrene. Overfladen på udendørsbanerne er ofte fremstillet af gummigranulat for at gøre dem vejrbestandige og stødabsorberende samt for at give et godt fodfæste. Men er gummigranulat sikkert?

Det meste af granulatet kommer fra brugte gummidæk, der omdannes til små piller. Vi ved, at dæk indeholder en række farlige kemikalier, og at granulatet kan frigive potentielt volatile stoffer, som kan indåndes; er det så farligt at bruge granulatet til kunststofbaner?

Ikke særligt problematisk

ECHA har undersøgt sagen og vurderer, at den helbredsmæssige risiko ved at spille på en kunstig overflade er meget lille, da koncentrationen af de pågældende kemikalier (herunder polycycliske aromatiske kulbrinter, metaller og plastblødgørere) målt fra granulat generelt har været meget lille. Dog sagde ECHA, at der for indendørsbaners vedkommende kunne være en risiko for, at nogle kemikalier blev afgivet fra granulatet med irritation af hud og øjne til følge.

Vær sikker, mens du spiller

Selvom rapporten fandt, at risikoen er meget lille, er der altid en række ting, man kan gøre for at reducere risikoen yderligere:

  • Vask dine hænder, når du har spillet, og før du spiser.
  • Rens evt. skrammer eller sår.
  • Tag dine sportssko og sportstøj af, inden du tager hjem
  • Og lad være med at synke granulatet.

 

Der vil blive fulgt op på ECHA's rapport for at se nærmere på det mulige behov for at begrænse niveauet er visse kemikalier endnu mere, især polycykliske aromatiske kulbrinter, på kunststofbaner.


Route: .live1