Skip to Content

Er fodboldbaner med kunstgræs sikre?

I mange år har man anvendt udendørsbaner til bl.a. fodbold, rugby, lacrosse og gæliske sportsgrene. Overfladen på udendørsbanerne er ofte fremstillet af gummigranulat for at gøre dem vejrbestandige og stødabsorberende samt for at give et godt fodfæste. Men er gummigranulat sikkert?

Det meste af granulatet kommer fra brugte gummidæk, der omdannes til små piller. Vi ved, at dæk indeholder farlige kemikalier, så gør granulatet det farligt at spille på kunststofbaner?  

Meget lille risiko

ECHA undersøgte sagen først gang i 2017. Resultaterne af undersøgelsen viste, at den helbredsmæssige risiko ved at spille på en kunstig overflade er meget lille, da de målte koncentrationer af de pågældende kemikalier (herunder polycykliske aromatiske kulbrinter, metaller og plastblødgørere) i granulatet generelt har været meget små. ECHA mente imidlertid, at anvendelsen heraf til indendørsbaner burde begrænses for at sikre, at gummigranulatet kun indeholder små mængder af de farligste stoffer.

Vær sikker, mens du spiller

Selvom det af rapporten fremgik, at risikoen er meget lille, er der altid noget, du kan gøre for at reducere risikoen yderligere: 

  • Vask dine hænder, når du har spillet, og før du spiser
  • Rens evt. skrammer eller sår
  • Tag dine sportssko og sportstøj af, inden du tager hjem 
  • Lad være med at synke granulatet.

 

Siden ECHA's rapport blev offentliggjort i 2017, er der gennemført opfølgende forskning for at undersøge nærmere, om der eventuelt er behov for at begrænse nogle af kemikalierne endnu mere — især når det gælder polycykliske aromatiske kulbrinter.

I juli 2018 foreslog det nederlandske nationale institut for folkesundhed og miljø (RIVM) at sænke koncentrationsgrænserne for otte polycykliske aromatiske hydrocarboner i gummigranulat og dækningsmaterialer, der anvendes til idrætsbaner, andre sportsfaciliteter og legepladser.

ECHA's udvalg evaluerer nu forslaget og afgiver en udtalelse til Europa-Kommissionen inden udgangen af 2019.

Læs mere


Route: .live1