Skip to Content

Hormonforstyrrende stoffer og vores sundhed

Hormonforstyrrende stoffer kan have alvorlige indvirkninger på vores sundhed, herunder ufrugtbarhed, kræft og udviklingsforstyrrelser, f.eks. fødselsdefekter. Men hvor bruges de, og hvad gøres der for at beskytte os?

Hormonsystemet er et komplekst netværk af beskeder mellem nervesystemet og vigtige kropsfunktioner, herunder forplantningsevne, immunsystem, stofskifte og adfærd.

Undersøgelser har vist, at visse kemikalier, der forstyrrer vores hormonsystem, kan have en negativ indvirkning på vores stofskifte, vækst, søvn og endda humør. Disse kemikalier, som vi kalder hormonforstyrrende stoffer, er for det meste menneskeskabte og findes i materialer som f.eks. pesticider, metaller, tilsætningsstoffer eller som forurenende stoffer i fødevarer og kosmetik.

Den negative indvirkning på vores sundhed, som disse hormonforstyrrende stoffer kan have, er blandt andet nedsat sædcelletal og testikelkræft hos mænd, påvirkning af nerve- og immunsystemet og et øget antal drengebørn, der fødes med misdannelse af kønsorganerne. Faktisk er det påvist, at en stor gruppe af unge mænd (op mod 40 % i nogle lande) har en lav sædkvalitet, der nedsætter deres mulighed for at få børn.

Nyere forskning har også vist, at hormonforstyrrende stoffer kan påvirke de systemer, der styrer udviklingen af kropsfedt og vægtforøgelse. Derudover er den øgede forekomst af såkaldt neuroadfærdsmæssige forstyrrelser, f.eks. ordblindhed, psykisk udviklingshæmning, autisme og ADHD, blevet knyttet til eksponering for hormonforstyrrende stoffer.

Vi kan blive eksponeret for hormonforstyrrende stoffer gennem fødevarer, støv, vand og indånding af gasser og partikler i luften eller ganske enkelt gennem kontakt med huden, når vi f.eks. anvender produkter til personlig pleje.

Nogle gange ses virkningerne af et hormonforstyrrende stof først lang tid efter, at eksponeringen har fundet sted. For eksempel kan eksponering af ufødte børn for et sådant stof vise sig at have sundhedsskadelige virkninger, når de bliver voksne. Sådanne virkninger kan nedarves af fremtidige generationer.

I dagligdags produkter som f.eks. plasticflasker, legetøj, metalbeholdere til opbevaring af fødevarer, elektronik, kosmetik, pesticider og vaskemidler er der stoffer, som er mistænkt for at have hormonforstyrrende egenskaber.

The views presented in the video do not necessarily represent the official position of the European Chemicals Agency.
The video interview is from the ‘People and perspectives’ section of ECHA’s newsletter issue February 2018

Hvad gør EU ved det?

EU handler på mange forskellige niveauer fra forskning til lovgivning og identificerer aktivt hormonforstyrrende stoffer. Et stadig større antal kemikalier identificeres som særligt problematiske stoffer (SVHC'er) på grund af deres hormonforstyrrende egenskaber.

Bisphenol A (BPFA) er et sådant kemikalie. BPA er opført på kandidatlisten over stoffer, der skal godkendes i henhold til REACH-forordningen, fordi det har hormonforstyrrende egenskaber og skadelig effekt på forplantningsevnen. Allerede før BPA blev identificeret som et særligt problematisk stof på grund af dets hormonforstyrrende egenskaber, blev det besluttet at forbyde det i varmefølsomt papir, hvor det anvendes som farvefremkalder. Det findes i papir til kvitteringer samt billetter til offentlig transport og parkering. Forbuddet træder først i kraft i 2020 for at give virksomhederne tid til at udfase det og finde sikrere alternativer.

BPA har også været forbudt i sutteflasker i hele EU siden 1. juni 2011. I EU kan BPA anvendes i materialer, der er i kontakt med fødevarer, men der er en øvre grænse for, hvor meget der må afgives fra materialet. Desuden har nogle medlemsstater indført yderligere begrænsninger for produkter, der indeholder BPA.

Phthalater er kemikalier, der ofte anvendes til at øge og fastholde vinylplasts fleksibilitet. DEHP, DBP, DIBP og BBP er fire phthalater, som er føjet til kandidatlisten over særligt problematiske stoffer på grund af deres hormonforstyrrende egenskaber. Begrænsninger er enten vedtaget eller ved at blive vedtaget for disse og andre phthalater.

EU arbejder konstant for at identificere farlige kemikalier, herunder hormonforstyrrende stoffer, og for at sikre, at de erstattes af sikrere alternativer. Kriterierne for at identificere kemikalier med hormonforstyrrende egenskaber i biocidholdige produkter er vedtaget på EU-niveau. Kriterierne finder anvendelse fra juni 2018.

Følg linkene nedenfor for at få yderligere oplysninger om en række eksempler på stoffer, som er identificeret som hormonforstyrrende stoffer:

Læs mere


Route: .live2