Skip to Content

Endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid ja inimtervis

Endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid võivad tekitada raskeid tervisehäireid (nt viljatust), vähktõve ja arenguhäireid (nt sünnidefekte). Kus neid aineid kasutatakse ja kuidas kaitstakse inimtervist?

Endokriinsüsteem ehk sisenõristussüsteem on keerukas reguleerimissüsteem närvisüsteemi ja organismi põhifunktsioonide (paljunemine, immuunsus, ainevahetus ja käitumine) vahel.

Uuringutel on selgunud, et mõni hormoonsüsteemi häiriv kemikaal võib kahjustada ainevahetust, kasvu, und ja isegi meeleolu. Need ained, mida nimetatakse endokriinfunktsiooni kahjustavateks kemikaalideks, on enamasti tehislikud ning neid leidub näiteks pestitsiidides, metallides, lisaainetes või saasteainetena toiduainetes ja kosmeetikatoodetes.

Endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide võimalikud tekitatavad tervisekahjustused on näiteks seemnerakkude vähenenud sisaldus seemnevedelikus ja munandivähk meestel, närvisüsteemi ja immuunsüsteemi häired ning suguelundite väärarenditega poiste sagedam sündimine. On leitud, et paljudel noortel meestel – mõnes riigis kuni 40% – on seemnevedeliku kvaliteet halb, mis vähendab nende viljakust.

Hiljuti on uuringutel selgunud ka, et endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid võivad mõjutada süsteeme, mis juhivad keharasva teket ja kehakaalu suurenemist. Ka mitme neuroloogilise käitumishäire (näiteks düsleksia, vaimne mahajäämus, autism ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire) sagenemist on seostatud sellega, et puututakse kokku endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalidega.

Endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalidega võidakse kokku puutuda toidu, tolmu ja vee, õhus sisalduvate gaaside ja osakeste sissehingamise või ka nahale sattumise kaudu, näiteks hügieenitooteid kasutades.

Vahel ilmneb endokriinfunktsiooni kahjustavate ainete toime alles kaua pärast kokkupuudet. Näiteks kui sellise ainega puutub kokku loode, võivad tervisekahjustused avalduda alles täiskasvanueas. Need toimed võivad olla ka päritavad.

Kemikaalid, mis oletatavasti kahjustavad endokriinfunktsiooni, võivad leiduda tarbekaupades, näiteks plastpudelites, mänguasjades, metallist toidupakendites, elektroonikaseadmetes, kosmeetikavahendite, pestitsiidides ja pesuainetes.

The views presented in the video do not necessarily represent the official position of the European Chemicals Agency.
The video interview is from the ‘People and perspectives’ section of ECHA’s newsletter issue February 2018

Mida teeb Euroopa Liit?

Euroopa Liit võtab meetmeid paljudel tasanditel alates teadusuuringutest kuni õigusloomeni ning tegeleb aktiivselt endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide tuvastamisega. Üha enam kemikaale nimetatakse endokriinfunktsiooni kahjustavate omaduste tõttu väga ohtlikuks aineks.

Üks selline kemikaal on bisfenool A (BPA). BPA on kantud REACH-määruse kohasesse autoriseerimisele kuuluvate kandidaatainete loetellu, sest see on endokriinfunktsiooni kahjustavate omaduste tõttu reproduktiivtoksiline aine. Enne kui BPA nimetati endokriinfunktsiooni kahjustavate omaduste tõttu väga ohtlikuks aineks, otsustati keelustada selle kasutamine värviilmutina termopaberis. Seda sisaldub poekviitungites ning sõidu- ja parkimispiletites. Keeld jõustub 2020. aastal, et anda ettevõtetele aega aine kasutamine järk-järgult lõpetada ning leida ohutumaid alternatiive.

Alates 1. juunist 2011 on kogu Euroopa Liidus keelatud BPA kasutamine ka lutipudelites. Euroopa Liidus tohib BPA-d kasutada toiduga kokkupuutuvates materjalides, kuid materjalist eralduda võivale maksimaalsele ainekogusele on kehtestatud piirnorm. Lisaks on mõni liikmesriik kehtestanud BPA-d sisaldavatele toodetele täiendavaid piiranguid.

Ftalaadid on kemikaalid, mida sageli kasutatakse vinüülplastide elastsuse suurendamiseks ja säilitamiseks. DEHP, DBP, DIBP ja BBP on neli ftalaati, mis on endokriinfunktsiooni kahjustavate omaduste tõttu kantud väga ohtlike kandidaatainete loetellu. Nendele ja teistele ftalaatidele kehtivad või on väljatöötamisel piirangud.

Euroopa Liit töötab pidevalt ohtlike ainete, sealhulgas endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide tuvastamise nimel, et tagada, et need asendataks ohutumate alternatiividega. Endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide tuvastamise kriteeriumid on kokku lepitud Euroopa Liidu tasandil. Kriteeriumid kehtivad alates 2018. aasta juunist.

Endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide näidete lisateave on lingitud allpool.

Lisateave


Route: .live1