Preskoči na sadržaj

Kemikalije u prehrambenim proizvodima

Svi prehrambeni proizvodi sastoje se od kemijskih tvari. Mnoge od njih dolaze iz prirode, ali neke ne. Pročitajte o aditivima i pogledajte gdje možete pronaći više informacija.

Pomislite samo na hranjivim tvarima u hrani kao što su ugljikohidrati, proteini, masnoće i vlakna - svi su oni sastavljeni od kemijskih spojeva. Nema prehrambenog proizvoda bez kemikalija. Primjerice, jagoda sadrži mnoge kemikalije:


(izvor: James Kennedy)

Međutim, neke kemikalije mogu izazvati zabrinutost za zdravlje. To ovisi o njihovoj toksičnosti i koncentracijama u našem tijelu. Znanstvenici preporučuju u kojim je količinama njihova prisutnosti u hrani sigurna i o tome obavještavaju zakonodavce, a oni tada reguliraju upotrebu kemikalija u prehrambenim proizvodima.

Europska agencija za sigurnost hrane brine se za sigurnost hrane u Europi, uključujući kemikalije u prehrambenim proizvodima.

Što je s prehrambenim aditivima?

Prehrambeni aditivi upotrebljavaju se u mnoge svrhe. To može biti primjerice za bojenje, zaslađivanje ili kao pomoć u očuvanju hrane. U Europskoj uniji prehrambeni aditivi označeni su E-brojem i uvršteni su u popis sastojaka proizvoda. Na deklaracijama proizvoda mora se navesti uloga aditiva (npr. boja, očuvanje) i konkretna tvar koja je upotrijebljena (npr. E 415 ili ksantan guma).

Europska komisija vodi bazu podataka o prehrambenim aditivima koji su odobreni u EU-u.

Materijali koji dolaze u kontakt s hranom

Materijali koji su u dodiru s hranom jesu primjerice ambalaža i spremnici, kuhinjska oprema, pribor za jelo i posuđe. Oni mogu biti izrađeni od raznovrsnih materijala uključujući plastiku, gumu, papir i metal.

Budući da kemikalije mogu prelaziti iz materijala u hranu, sigurnost materijala koji dolaze u dodir s hranom mora biti prethodno procijenjena. Materijali moraju biti proizvedeni tako da nikakav mogući prijelaz u hranu ne ugrožava sigurnost.

Europska agencija za sigurnost hrane procjenjuje sigurnost materijala koji dolaze u kontakt s hranom.

Saznajte više


Route: .live2