Skip to Content

Endokrīnie disruptori un mūsu veselība

Endokrīnie disruptori var izraisīt nopietnu nevēlamu ietekmi uz veselību, piemēram, neauglību, vēzi un attīstības traucējumus, piemēram, iedzimtus defektus. Bet kur izmanto šādas vielas un kas tiek darīts mūsu aizsardzībai?

Endokrīnā sistēma ir komplekss tīkls, kas nodrošina saziņu starp nervu sistēmu un galvenajām organisma funkcijām, piemēram, reproduktīvo funkciju, imunitāti, vielmaiņu un uzvedību.

Pētījumi liecina, ka dažas ķīmiskās vielas, kas traucē hormonu sistēmu darbībai, var negatīvi ietekmēt vielmaiņu, augšanu, miegu un pat mūsu noskaņojumu. Šīs ķīmiskās vielas, ko dēvē par endokrīniem disruptoriem, lielākoties ir sintētiskas vielas un ir sastopamas materiālos, Te jāmin pesticīdi, metāli, piedevas, vai arī pārtikas un kosmētikas līdzekļu piesārņotāji.

Endokrīno disruptoru iespējamā negatīvā ietekme uz veselību var izpausties kā samazināts spermatozoīdu skaits un sēklinieku vēzis vīriešiem, ietekme uz nervu sistēmu un imūnsistēmu, kā arī lielāks skaits zēnu, kuri piedzimuši ar ģenitāliju anomālijām.  Patiesībā lielai daļai jaunu vīriešu (dažās valstīs līdz 40 %) ir konstatēta zema spermas kvalitāte, kas mazina viņu spēju kļūt par bērnu tēviem.

Jaunākajos pētījumos arī pierādīts, ka endokrīnie disruptori var nelabvēlīgi ietekmēt organisma sistēmas, kas regulē tauku veidošanos un svara pieaugumu. Turklāt endokrīno disruptoru iedarbība ir saistīta ar neiroloģisko uzvedības traucējumu pieaugumu, ietver, piemēram, disleksiju, garīgo atpalicību, autismu un uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindromu (UDHS).

Endokrīnie disruptori var uz mums iedarboties ar pārtiku, putekļiem, ūdeni, kā arī ieelpojot gāzes un gaisā esošas daļiņas vai vienkārši šīm vielām nonākot saskarē ar ādu, piemēram, lietojot ķermeņa kopšanas līdzekļus.

Reizēm endokrīno disruptoru sekas ir novērojamas tikai pēc ilgstošas to iedarbības. Piemēram, negatīvo ietekmi uz veselību, ko radījusi šādu vielu iedarbība uz augli, var novērot pieaugušā vecumā. Šīs sekas var tikt pārmantotas arī nākamajās paaudzēs.

Vielas, par kurām ir aizdomas, ka tās bojā endokrīno sistēmu, ir sastopamas tādos ikdienā lietotos priekšmetos kā plastmasas pudeles, rotaļlietas, metāla kārbas pārtikas uzglabāšanai, elektroierīces, kosmētikas līdzekļi, pesticīdi un mazgāšanas līdzekļi.

The views presented in the video do not necessarily represent the official position of the European Chemicals Agency.
The video interview is from the ‘People and perspectives’ section of ECHA’s newsletter issue February 2018

Ko ES dara šajā sakarībā?

ES veic pasākumus daudzos līmeņos, sākot no pētniecības līdz regulējumam, un aktīvi identificē endokrīnos disruptorus. Arvien vairāk ķīmisko vielu tiek identificētas kā vielas, kas rada lielas bažas (SVHC), jo tām piemīt endokrīno disruptoru īpašības.

Viena no šīm ķīmiskajām vielām ir bisfenols A (BPA). BPA ir iekļauts Kandidātu sarakstā ar vielām, kas jālicencē saskaņā ar REACH regulu, jo šai vielai piemīt toksiska ietekme uz reproduktīvo sistēmu un endokrīno disruptoru īpašības. Jau pirms BPA oficiālas identificēšanas par vielu, kas rada lielas bažas, jo tai piemīt endokrīno disruptoru īpašības, nolēma aizliegt to lietot termopapīra izgatavošanā, kur šo vielu izmanto kā krāsas attīstītāju. Tas ir atrodams veikalu čekos un sabiedriskā transporta un stāvvietu biļetēs. Aizliegums stājas spēkā 2020. gadā, lai uzņēmumi varētu pakāpeniski atteikties no BPA lietošanas un atrast drošākas alternatīvas.

Kopš 2011. gada 1. jūnija visā ES ir aizliegts arī izmantot BPA zīdaiņu barošanas pudelītēs. Eiropas Savienībā drīkst izmantot BPA materiālos, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem, taču ir noteikts maksimālais pieļaujamais vielas daudzums, kāds var izdalīties no materiāla. Turklāt dažās dalībvalstīs ir ieviesti vēl papildu ierobežojumi BPA saturošiem produktiem.

Ftalāti ir ķīmiskas vielas, ko bieži lieto, lai uzlabotu un saglabātu vinila plastmasas elastību. DEHP, DBP, DIBP un BBP ir četri ftalāti, kas pievienoti Kandidātu sarakstam kā SVHC, jo tiem piemīt endokrīno disruptoru īpašības. Jau ir ieviesti vai drīz tiks ieviesti ierobežojumi attiecībā uz šiem un citiem ftalātiem.

ES pastāvīgi cenšas identificēt bīstamas ķīmiskas vielas, tostarp endokrīnos disruptorus, un nodrošināt to aizstāšanu ar drošākām alternatīvām. ES līmenī ir saskaņoti kritēriji, pēc kuriem identificē endokrīnos disruptorus biocīdos. Šos kritērijus piemēro no 2018. gada jūnija.

Citi piemēri vielām, kas identificētas kā endokrīnie disruptori, ir sniegti turpmāk norādītajās saitēs.

Plašāka informācija


Route: .live1