Skip to Content

Ko Eiropas iedzīvotāji domā par ķīmiskām vielām?

Eirobarometrs veica pētījumu, kurā piedalījās gandrīz 28 000 cilvēku no 28 valstīm, un rezultāti liecina, ka 65 % cilvēku uztraucas par bīstamu ķīmisku vielu iedarbību, proti, tas ļoti uztrauc 26 %, nedaudz uztrauc 39 %.

Bažu līmenis dažādu dalībvalstu respondentiem ir atšķirīgs, un respondenti Ziemeļeiropā kopumā jūtas labāk informēti un mazāk uztraukti nekā respondenti Dienvideiropā. Tomēr ikvienā dalībvalstī vismaz puse no respondentiem pauda zināma bažas.

Vai bīstamības piktogrammas ir noderīgas?

Aptaujā noskaidroja arī iedzīvotāju informētību par bīstamības piktogrammām. Lai gan iedzīvotājiem var būt bijušas ierobežotas iespējas iepazīties ar jaunajām piktogrammām, dažiem no viņiem tās jau ir ļoti labi zināmas.

  • 92 % respondentu ir redzējuši piktogrammu “uzliesmojamība”, un gandrīz visi (96 %) zināja tās nozīmi.
  • tikai 20 % atpazina piktogrammu “nopietna bīstamība veselībai”.

 

Iedzīvotāji arī reaģē uz marķējumā sniegto informāciju:

  • 76 % lasa drošības instrukcijas,
  • 57 % lasa norādījumus uz etiķetes, un
  • 19 % arī meklē plašāku informāciju.

Vai iedzīvotājiem ir pozitīvāka attieksme pret ES ražotiem produktiem?

Gandrīz puse no respondentiem jeb 47 % uzskatīja , ka ES ražoti produkti ir drošāki nekā citur ražotie. Tikai 5 % uzskatīja, ka produkti, kas ES importēti no citām valstīm, satur drošākas ķīmiskās vielas.

Interesanti, ka pat 30 % iedzīvotāju ir maz uzticības abām šīm kategorijām, jo viņi uzskata, ka ne ES, ne ārpus ES ražotie produkti nesatur drošas ķīmiskās vielas.

Iedzīvotāji saskata uzlabojumu

Aptaujas respondentiem arī vaicāja, vai, viņuprāt, ķīmiskas vielas saturošu produktu drošība ir uzlabojusies vai pasliktinājusies salīdzinājumā ar stāvokli pirms 10 līdz 15 gadiem.

  • 44 % uzskata, ka produktos iekļauto ķīmisko vielu drošība pēdējo 10 līdz 15 gadu laikā ir uzlabojusies;
  • 33 % uzskata, ka drošības līmenis būtībā ir tāds pats; savukārt
  • 16 % uzskata, ka drošība ir pasliktinājusies.

Route: .live1