Skip to Content

Il-problema bil-mikroplastik

Il-plastik huwa materjal importanti. Dan jagħmel ħajjitna aktar faċli u spiss ikun eħfef u jiġi jiswa inqas flus minn materjali alternattivi. Madankollu, jekk ma jintremiex jew jekk ma jiġix irriċiklat kif suppost, dan jista’ jibqa’ fl-ambjent għal perjodi twal u jista’ wkoll jiddegrada f’biċċiet iżgħar li jkunu ta’ tħassib – il-mikroplastik.

Il-mikroplastik jista’ wkoll jiġi mmanifatturat apposta u jiżdied intenzjonalment mal-prodotti. Barra minn hekk, xi plastik fih sustanzi kimiċi perikolużi li jista' jkollhom impatt negattiv fuq in-natura jew is-saħħa tal-bniedem.

Il-mikroplastik huwa partikuli żgħar ħafna ta’ materjal tal-plastik (tipikament iżgħar minn 5mm u spiss ħafna iżgħar li jinkludi nanoplastik). Dan jista’ jiġi ffurmat mhux intenzjonalment bl-użu ta’ biċċiet ikbar ta’ plastik, inkluż tessuti sintetiċi. Dan jista’ wkoll jiġi mmanifatturat apposta u jiżdied intenzjonalment mal-prodotti għal skop speċifiku, pereżempju, bħal żibeġ esfoljanti fi prodotti ta’ purifikazzjoni tal-wiċċ jew tal-ġisem jew bħala trab li jleqq fil-make-up. Meta jiġi rilaxxat fl-ambjent, dan jista’ jiġi akkumulat mill-annimali, inkluż il-ħut u l-frott tal-baħar bil-qoxra u konsegwentement jittiekel bħala ikel mill-konsumaturi.

Ispirati minn tħassib għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem, diversi Stati Membri tal-UE daħħlu fis-seħħ jew ipproponew projbizzjonijiet nazzjonali fuq l-użu intenzjonat tal-mikroplastik f’ċerti prodotti tal-konsumatur, prinċipalment użu ta’ “mikrożibeġ” fi prodotti kożmetiċi tat-“tlaħliħ” fejn dawn jintużaw bħala aġenti esfoljanti jew tat-tindif.

Fejn tista’ ssib il-mikroplastik?

Partikuli tal-mikroplastik miżjudin intenzjonalment jintużaw f’medda ta’ prodotti mqiegħda fis-suq tal-UE, bħal f’ċerti kożmetiċi, prodotti tal-kura personali, deterġenti, prodotti tat-tindif, żebgħa, prodotti li jintużaw fl-industrija taż-żejt u tal-gass u bħala materjali għal ixkatlar abbrażiv. Barra minn hekk, xi prodotti intenzjonalment jirrilaxxaw il-mikroplastik bħala parti mill-funzjoni tagħhom, pereżempju, prills tan-nutrijenti li jintużaw fl-agrikoltura.

Fil-prodotti tal-konsumatur, il-partikuli tal-mikroplastik huma magħrufa l-aktar bħala abbrażivi (eż. aġenti esfoljanti u ta’ llostrar fil-kożmetiċi magħrufa bħala mikrożibeġ), iżda jista' jkollhom ukoll funzjonijiet oħrajn, bħal li jikkontrollaw il-viskożità (ħxuna), id-dehra u l-istabbiltà ta’ prodott.

X'qiegħda tagħmel l-UE?

Il-Kummissjoni Ewropea talbet lill-ECHA tivvaluta l-evidenza xjentifika għar-regolamentazzjoni tal-użu ta’ mikroplastik miżjud intenzjonalment fi prodotti ta’ kwalunkwe tip fl-UE u, jekk meħtieġ, tipproponi restrizzjoni sa Jannar 2019. Għażliet oħrajn għat-tnaqqis tar-rilaxx tal-mikroplastik fl-ambjent akkwatiku qegħdin jiġu investigati minn proġett ieħor mill-Kummissjoni Ewropea. Segwi l-links ta’ hawn taħt u ikseb aktar dettalji.

Video

Aqra aktar


Route: .live1