Naar content

Zijn kunstgrasvoetbalvelden veilig?

Al vele jaren worden allweathervelden gebruikt voor diverse sporten, waaronder voetbal, rugby, lacrosse en Keltisch voetbal. In deze speelvelden worden vaak rubberkorrels verwerkt om ze weerbestendig te maken en voor meer schokdemping en grip. Maar zijn de rubberkorrels veilig?

De meeste korrels zijn gemaakt van afgedankte rubberbanden die zijn fijngesneden tot kleine pellets. We weten dat banden gevaarlijke chemische stoffen bevatten. Maakt het gebruik van korrels de speelvelden daarom gevaarlijk?  

In zeer geringe mate zorgwekkend

ECHA heeft in 2017 voor het eerst gekeken naar dit vraagstuk. Het heeft toen vastgesteld dat de gezondheidsproblemen van het spelen op kunstgrasvelden zeer gering zijn omdat de concentraties van de betreffende chemische stoffen (waaronder polycyclische aromatische koolwaterstoffen, metalen en weekmakers) in de korrels over het algemeen zeer laag waren. Het heeft echter ook gezegd dat het gebruik van rubberkorrels op indoorvelden beperkt dient te worden om ervoor te zorgen dat ze slechts geringe hoeveelheden van de meest gevaarlijke stoffen bevatten.

Veilig spelen

Hoewel uit het eerste rapport van ECHA blijkt dat er een zeer laag risico is, kunt u altijd iets doen om het risico nog verder te verminderen: 

  • was uw handen na het spelen en voor het eten;
  • maak eventuele snijwonden of schrammen schoon;
  • trek uw sportschoenen en -uitrusting uit voordat u naar huis gaat; en 
  • slik uiteraard de korrels niet in!

 

Sinds de publicatie van zijn rapport in 2017 is vervolgonderzoek verricht om na te gaan of het wellicht noodzakelijk is het gehalte van enkele chemische stoffen verder terug te dringen – vooral van polycyclische aromatische koolwaterstoffen.

Juli 2018 heeft het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een verlaging voorgesteld van de concentratielimieten van acht polycyclische aromatische koolwaterstoffen die worden aangetroffen in rubberkorrels en -strooisel op sportvelden en andere sportfaciliteiten en speelterreinen.

ECHA’s comités beoordelen nu het voorstel en zullen hun standpunt eind 2019 aan de Europese Commissie bekendmaken.


Route: .live2