Naar content

Hoe denken Europeanen over chemische stoffen?

Uit het Eurobarometer-onderzoek, waar bijna 28 000 mensen in 28 landen aan meededen, blijkt dat 65% zich zorgen maakte over blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen, 26% zeer bezorgd was en 39% een beetje bezorgd was.

De bezorgdheid verschilt naargelang van de lidstaat waar de respondent woont, en die in Noord-Europa voelen zich over het algemeen beter geïnformeerd en minder bezorgd dan die in Zuid-Europa. Toch bleek dat in elke lidstaat ten minste de helft van de respondenten enigszins bezorgd was.

Zijn gevarenpictogrammen nuttig?

De enquête keek ook naar de bekendheid van de burger met de gevarenpictogrammen. Ondanks het feit dat burgers nog niet veel kans hebben gehad om vertrouwd te raken met de nieuwe pictogrammen, zijn sommigen toch al goed op de hoogte.

  • 92% heeft het pictogram ‘ontvlambaarheid’ gezien en bijna allemaal (96%) wisten ze wat het betekende.
  • Daarentegen herkende slechts 20% het pictogram ‘ernstig gevaar voor de gezondheid’.

 

Burgers doen ook iets met de informatie die op etiketten staat:

  • 76% leest de veiligheidsvoorschriften;
  • 57% leest de voorschriften op het etiket; en
  • 19% zoekt ook naar meer informatie.

Zijn burgers positiever over EU-producten?

Bijna de helft van de respondenten, 47%, vond dat producten die in de EU worden vervaardigd veiliger zijn dan producten die elders worden geproduceerd. Slechts 5% vond dat producten die van buiten de EU worden ingevoerd veiligere chemische stoffen bevatten.

Interessant is dat maar liefst 30% in beide weinig vertrouwen had - ze dachten dat noch binnen noch buiten de EU vervaardigde producten veilige chemische stoffen bevatten.

Burgers zien verbetering

Respondenten van de enquête werd ook gevraagd of zij dachten dat de veiligheid van producten die chemische stoffen bevatten, verbeterd of verslechterd is in vergelijking met 10 tot 15 jaar geleden.

  • 44% denkt dat de veiligheid van chemische stoffen in producten de afgelopen 10 tot 15 jaar is verbeterd;
  • 33% denkt dat het min of meer hetzelfde is gebleven; en
  • 16% denkt dat het is verslechterd.

Route: .live2