Naar content

Bescherm uzelf

Als u als werknemer werkt met gevaarlijke chemische stoffen, is er veel wat u kunt en moet doen om uzelf en anderen rondom u te beschermen. Zorg dat u voor uw veiligheid de basisstappen volgt.

Chemische stoffen op het werk kunnen gevaarlijk zijn voor u en uw collega’s. Rook kan vrijkomen of vloeistoffen kunnen worden gemorst als ze niet goed worden gehanteerd en bijvoorbeeld leiden tot vergiftiging en ademhalingsproblemen. Bepaalde chemische stoffen kunnen ook kanker veroorzaken of schadelijk zijn voor foetussen of de voortplanting.

Hier volgt een checklist om veilig te werken.

 • Vraag regelmatig om informatie en training over het hanteren van gevaarlijke chemische stoffen.
 • Lees voor elke chemische stof waarmee u werkt het veiligheidsinformatieblad met gevaren en zorg dat u dit begrijpt.
 • Zorg dat u weet hoe u goed met chemische stoffen moet omgaan om blootstelling te voorkomen.
 • Laat open vuur nooit onbewaakt achter.
 • Ga voorzichtig met chemische stoffen om.
 • Bind lang haar bijeen en verwijder loszittende kleding.
 • Draag passend schoeisel en draag geen accessoires.
 • Draag altijd een veiligheidsstofbril of veiligheidsbril, en ook andere passende persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Werk hygiënisch.
 • Voer afval op de juiste manier af.
 • Meld ongevallen onmiddellijk aan uw leidinggevende.

Afhankelijk van uw werkplek kunnen deze stappen en de informatie die u nodig hebt om uw werk veilig te doen variëren. Denk eraan in geval van twijfel altijd contact op te nemen met uw leidinggevende. Meer informatie en praktisch advies over veiligheid op de werkplek is te verkrijgen bij het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.


Route: .live2