Naar content

Wat is er mis met microplastics?

Kunststof is als materiaal heel belangrijk. Het biedt comfort in ons dagelijks leven en is vaak lichter en goedkoper dan andere materialen. Bij verkeerde verwijdering of recycling kan kunststof echter lange tijd in het milieu aanwezig blijven en uiteenvallen in kleine, schadelijke deeltjes die we microplastics noemen.

Microplastics kunnen ook voor een specifiek doel worden geproduceerd en bewust aan producten worden toegevoegd. Verder kan kunststof soms gevaarlijke chemische stoffen bevatten die slecht zijn voor de natuur of de volksgezondheid.

Onder microplastics verstaat men minuscule deeltjes kunststof van doorgaans minder dan 5 mm (en vaak nog kleiner, zoals in het geval van nanoplastics). Sommige deeltjes ontstaan per ongeluk door slijtage van grotere stukken kunststof, zoals synthetisch textiel. Andere deeltjes worden voor een specifiek doel geproduceerd en bewust aan producten toegevoegd, bijvoorbeeld om te dienen als reinigingsparels in gezichts- en lichaamscrème of als glitter in make-up. Uiteindelijk komen zij terecht in het milieu, waar zij opgenomen kunnen worden door dieren zoals vissen, schaal- en schelpdieren, die wij vervolgens weer consumeren.

Uit bezorgdheid om het milieu en de volksgezondheid hebben verscheidene EU-lidstaten op nationaal niveau wettelijke maatregelen getroffen of daartoe voorstellen gedaan om het bewuste gebruik van microplastics in bepaalde consumentenartikelen te verbieden, met name de toepassing van "micro-parels" als reinigend en polijstend bestanddeel in uitspoelbare cosmetische producten.

Welke producten bevatten microplastics?

Op de Europese markt worden deeltjes microplastics bewust toegevoegd aan diverse producten zoals sommige cosmeticawaren, persoonlijke verzorgingsproducten, wasmiddelen, schoonmaakmiddelen, verf, toepassingen in de olie- en gasindustrie en middelen om te zandstralen. Voor sommige producten is het vrijkomen van microplastics zelfs een specifiek onderdeel van hun werking, zoals bij voedingskorrels in de landbouw.

Hoewel deeltjes microplastics in consumentenwaren meestal dienen als schuurmiddel (bijv. micro-parels in cosmetische reinigings- of polijstmiddelen), worden zij ook gebruikt om dichtheid, uiterlijk en stabiliteit van producten te verbeteren.

Wat doet de EU hieraan?

De Europese Commissie heeft ECHA gevraagd wetenschappelijke bewijs voor het reguleren van het gebruik van microplastics die in de EU doelbewust aan producten worden toegevoegd, te beoordelen en eventueel per januari 2019 een beperking voor te stellen. In een ander project van de Europese Commissie worden andere mogelijkheden onderzocht om het vrijkomen van microplastics in het aquatisch milieu te beperken. Meer informatie is te vinden via onderstaande links.

Video

Meer informatie


Route: .live1